വീട് ബ്ലോഗ്
Biodata in Tamil language

തമിഴ് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – സ്വതന്ത്ര വാക്ക് ഫലകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്!

നാം തമിഴ് ഭാഷയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക മൂന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഫലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും ...
Marriage Biodata in Hindi Formats

ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വിവാഹം – ഡൌൺലോഡ് സൗജന്യ വാക്ക് ഫലകങ്ങൾ

നാം ഡൗൺലോഡ് വേണ്ടി ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ട് ഫോർമാറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ബാധകമാണ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ബാധകം ...
Mangala Dosha Guide with Manglik Calculator

സൗജന്യ ഓൺലൈൻ മന്ഗ്ലിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മഗല ദൊശ ഗൈഡ്

മന്ഗ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ മംഗള ദൊശ നിങ്ങൾ എന്തിന് അത് താൽപ്പര്യമുള്ള എന്തായിരിക്കും? ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രകാരം, ജനന ബന്ധു സ്ഥാനങ്ങൾ സമയം ...
Right age to get married

വിവാഹം മികച്ച പ്രായം എന്താണ്? പ്രായം ചാർട്ട്!

5 Reasons Why Best Age for Marriage Matters The best age for marriage is always the age at which you are legally allowed to get...
Matrimonial Ads

പത്രത്തിൽ മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യം – എങ്ങനെ എഴുതുക പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം?

ഒരു മാട്രിമോണിയൽ പത്രം പരസ്യം എന്താണ്? പത്രത്തിൽ ഒരു മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യം സാധാരണ പ്രായം ഉൾപ്പെടുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, തൊഴില്, വരുമാനം, ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ സഹിതം മതം / ജാതി ...
Dating in India

ഇന്ത്യയിലെ ഡേറ്റിംഗ് – വരികളിലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക & സഹായം നുറുങ്ങുകൾ ...

ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ഡേറ്റിങ്ങ് - അത് തുടങ്ങിയതെപ്പോൾ? ഉപരിതലത്തിൽ, ഡേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ ആശയമാണ്. ഇന്ത്യ ഏതാനും ഒന്നാണ് ...
Bharat Matrimony Review

ഭാരത് മത്രിമൊംയ് ദശവർഷങ്ങളായി – ചെലവ് സേവിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും അവലോകനവും നുറുങ്ങുകൾ

Getting the most out of Bharat Matrimony Bharat Matrimony has become synonymous with online matrimony in India and among NRIs around the world. ഭാരത് മത്രിമൊംയ് ...
Second marriage

രണ്ടാം വിവാഹ – അൾട്ടിമേറ്റ് ഗൈഡ് (ബോണസ് പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി + നടപടിയെടുക്കാൻ ...

Your first marriage did not work out and it's history. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വിവാഹ പരിഗണിക്കണം? അത് എല്ലാ പോലേ ...
Handicapped MatrimoniL Profiles For Marriage

വികലാംഗർക്കുള്ള മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലുകൾ – 5 സാമ്പിളുകളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പകർത്താൻ കഴിയും!

Challenges of writing a handicapped matrimony profile As per the 2011 കാനേഷുമാരി, കുറിച്ച് 2.21% ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി. നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക എങ്കിൽ ...
Divorcee matrimony profiles

വിവാഹിത മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലുകൾ – 5 ഒരു പ്രതികരണം ഉറപ്പു സാമ്പിളുകൾ!

നിങ്ങൾ വിവാഹ ഒരു വിവാഹ നോക്കുന്നത്? പഠനത്തിന് പ്രകാരം 2011 സൂരജ് ജേക്കബ് ഇന്ത്യൻ സെൻസസ്, ഒരു സാമ്പത്തിക, ഒപ്പം സ്രെഎപര്ന ...