7 വിദേശീയ സമുദായങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കൾ

0

ഇന്ത്യൻ വധുക്കളെ അവരുടെ വർണ്ണാഭമായ വിശദമായി മേക്കപ്പ് ബൈകും വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന. സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ, ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കളെ ബോളിവുഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ സുപെര്മൊദെല്സ് ചിത്രങ്ങൾ മിന്നുന്ന കുപ്പായമിട്ടതാണ് നാമാലോചിക്കേണ്ടത് മനഃസംതൃപ്തിയോട് വസ്ത്രങ്ങൾ ബിയാണ് ചെയ്യും. എങ്കിലും, ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ പഞ്ചാബി മേധാവിത്വം സാധാരണ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്കാരം പരമ്പരാഗത ധരിച്ച് ഒരു മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുവിന്റെ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്തു “ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വസ്ത്രവും” ചുവടെ കാണുന്ന പോലെ.

ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കളെ സാധാരണയായി സിനിമാതാരങ്ങൾ

ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കളെ സിനിമാതാരങ്ങൾ ഒന്നും അല്ല

പക്ഷേ, ഇന്ത്യ ഒരു വിശാലമായ രാജ്യവും ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു യാജം ആണ് ഇന്റർനെറ്റിലെ നീളവും വീതിയും Scour തീരുമാനിച്ചു (ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ യാത്ര സ്വരൂപിക്കുന്നു) എക്സോട്ടിക് സവ്ർഗീയ വസ്ത്രം കണ്ടെത്താൻ. ഇവിടെ നമ്മുടെ മുകളിൽ ഉണ്ട് 7 ഇന്ത്യ ചുറ്റും എക്സോട്ടിക് സമുദായങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കളെ. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു മുമ്പ് കൂടുതൽ, നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ശ്രദ്ധ മനോഹരമായ കണക്കാക്കുന്നു എന്താണ് ആശയം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ നിന്ന് വധുക്കളെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമായ ദശാബ്ദങ്ങളോളം പകരം സാധാരണ ജനങ്ങളെ അവരുടെ അതുല്യമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തീരുമാനിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

രബരി മണവാട്ടി

ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കൾ - രബരി ഗോത്രം

രബരി ഗോത്രത്തിൽ ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വകയാണ്. അവർ ഇറാൻ മേൽ നിന്നും കുടിയേറി വിശ്വാസം 1000 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്! ഇവിടെ തന്റെ വിശാലമായ ആഭരണങ്ങളും ഒരു രബരി കാന്ത.

ലഡാക്കി മണവാട്ടി

ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കൾ: ലഡാക്ക്ഞങ്ങൾ ലഡാക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ സിനിമ "ത്രീ ഇഡിയറ്റ്" അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ചൈനീസ് സൈന്യം അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് സജ്ജമാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രംഗം ഓർക്കും!

ഇവിടെ ഒരു ലഡാക്കി മണവാട്ടി നിന്നും ആദ്യ-കൈ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ രസകരമായ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന്:


"അന്ഗ്മൊ അവൾ ധരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവാഹ വസ്ത്രം പാളികൾ ധരിച്ചു അവളെ ഒരു അര മണിക്കൂർ എടുത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവൾ രണ്ടു മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലെ, വരൻറെ അമ്മ ഒരു സമ്മാനം ആയിരുന്നു ഒരു മനോഹരവും വസ്ത്രധാരണ ഒരു അവളുടെ മനഃസംതൃപ്തിയോട് വസ്ത്രധാരണവും മേൽ, മനോഹരമായ സ്വർണം, വജ്രം ആഭരണങ്ങൾ ഒരു മൊംസ്ത്രൊഉസ്ല്യ് കനത്ത സകലരത്നങ്ങളും പൊന്നും തലപ്പാവു ഒരു ബഹുജന തുക, ഒരു പയ്രക് വിളിച്ചു, ഏത് മകൾ അമ്മയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് കടന്നു ആണ്. അവൾ ധരിച്ച ഒക്കെയും കൂടി, പാകം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വളരെ എടുത്ത എന്ന് എനിക്കു തോന്നി. "


മല്ധരി മണവാട്ടി (അല്ലെങ്കിൽ നാം പറയുന്നു വേണം, മണവാളൻ?)

ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കൾ: മല്ദിനി ഗോത്രം
വഴി സിഎൻഎൻ

മല്ധരി ഗോത്രങ്ങളും ഗുജറാത്തിൽ ഭാഗമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ പരമ്പരാഗത ദൈര്യ്മെന് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു (യു.എ. മേലങ്കി ഏറ്റെടുത്തു മുമ്പുതന്നെ!). സിഎൻഎൻ വരന്റെ ആഭരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് മണവാട്ടിയിൽ മാർച്ചും ചോർത്തുകയാണ് ഒരു മല്ധരി കല്യാണം വർണ്ണശബളമായ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്! ഞങ്ങൾ പോലും വധുവിന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അവൾ വളരെ മനോഹരമായ തത്ക്കാലത്തേക്ക്!

മണിപ്പൂരി മണവാട്ടി

ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധു - മണിപ്പൂരി
ജെന്നി ഖുരൈ ഫോട്ടോ

അവരുടെ "പൊത്ലൊഇ" ലെ മണിപ്പൂരി വധുക്കളെ ജീവിതം-വലിപ്പം പാവകളെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു! അതുകൊണ്ട് എന്തു നരകം പൊത്ലൊഇ ആണ്. നിങ്ങളുടെ തല മാന്തികുഴിയുണ്ടാക്കുന്ന നിർത്തുക, നമ്മുടെ നടത്തിയെന്നും ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രകാരം ബ്ലോഗ്,


"മനോഹരമായ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ, പൊത്ലൊഇ, മണിപ്പൂരി വധുക്കളെ വിവാഹ വസ്ത്രധാരണ. ഈ അതിശയകരമായ കോസ്റ്റ്യൂം ആദ്യം മണിപ്പൂരിലെ മഹാരാജ് ഭാഗ്യ ചന്ദ്ര പരിചയപ്പെടുത്തി, ഇന്ത്യ. തന്റെ ഭരണകാലത്ത്, അവൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എവിടെ പൊത്ലൊഇസ് ഗൊപിസ് പ്രകാരം ക്ഷീണിച്ച് കണ്ടിട്ടുമില്ല ആണ് Rasa ലീലാ ഡാൻസ് ശ്രിമതി രാധിക ഉപയോഗിച്ച . ഒപ്പം, ആ പൊത്ലൊഇ കാരണം ചാരുത വ്യതിരിക്തത ജനപ്രിയതയും എത്തിയപ്പോൾ സമയം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട്, മണിപ്പൂരി മെഇതെഇസ്, വൈശ്നവൈസ്മ് പിൻപറ്റി, കലാലയ വിവാഹവസ്ത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി."


സൂസിയുടെ മണവാട്ടി

ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധു - സൂസിയുടെ മണവാട്ടിചോദ്യം - എന്താണ് വിലപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു സൂസിയുടെ കല്യാണവീട്ടിലെ സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച ആണ്?

ഉത്തരം - ഒരു കാർ (ഹിന്ദി സൂസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗഅദി) തീർച്ചയായും! വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. ഒരു സൂസിയുടെ മണവാട്ടി കാരണം കൂടുതൽ ഒരു തൊപ്പി പോലുള്ള അവളുടെ അതുല്യമായ ആഭരണങ്ങളുടെ നിലകൊള്ളുന്നു!

ഇവിടെ ഒരു സൂസിയുടെ വിവാഹം ഒരു ആചാരപരമായ ഡാൻസ് ഒരു അപൂർവ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്. ഇത് സാധാരണ പഞ്ചാബി നൃത്തം ട്യൂണുകൾ ഒരു സ്വാഗതം മാറ്റം ആണ്!

മെഘ്വല് മണവാട്ടി

ദി നഗ്വ്ല്സ് രാജസ്ഥാൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്. അവരുടെ പ്രാഥമിക തൊഴിൽ നെയ്ത്ത് ആണ് അവർ പ്രാർത്ഥനയാൽ മേഘങ്ങൾ നിന്ന് മഴ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഋഷി മേഘനാഥ് പിൻഗാമികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ എംബ്രോയിഡറി പ്രവൃത്തി പ്രശസ്തമാണ് നായകനുമാണ് ആട്ടുരോമവും പരുത്തി നെയ്ത്തുകാർ ആകുന്നു.

മെഘ്വല് മണവാട്ടി

ഗൊംദ് ആൻഡ് കൊലമ് വധുക്കൾ

ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇന്ത്യൻ വധുക്കളെ - കൊലമ് ആൻഡ് ഗൊംദ് വധുക്കൾ
ഹിന്ദു വഴി

മദ്ധ്യ ഇന്ത്യയുടെ ഗൊംദ് ആൻഡ് കൊലമ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ വിവാഹം സമ്പ്രദായങ്ങളിലുമെല്ലാം കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക്. ഇവിടെ ഈ പകരം രസകരമായ പാരമ്പര്യം ന് ഹിന്ദു നിന്നും .പഞ്ഞമാസമാണ്.


വിവാഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ കുറഞ്ഞ മണവാളൻ ഭാഗത്തു വഹിക്കും. വിവാഹങ്ങളിൽ സാധാരണയായി മണവാളന്റെ സ്ഥലത്തു മതവിഭാഗത്തിൽ പോലെ, വിവാഹം ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ മണവാട്ടിയെ ക്ഷണിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. അവൻ അവളെ മുമ്പ് തന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഭാര്യ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മഹത്തായ ലുന്ഛെഒന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ട്.

ആദിവാസി വ്യക്തമായും പരിചരണം ഒരു വിവാഹം അതിന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ദാരിദ്ര്യം പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ പിടിച്ചിരുന്ന. വരന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല വധുവിന്റെ കുടുംബം കല്യാണം ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്ന.


അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ അടുത്ത തവണ വിവാഹം, എന്തുകൊണ്ട് എക്സോട്ടിക് പോയി സ്വീകരണം ഒരു മണിപ്പൂരി വധുവിന്റെ ശൈലി ഒരു സൂസിയുടെ മണവാട്ടി കടം?

ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് വഴി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി കൈവരിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിടാൻ വേണം മറ്റ് എക്സോട്ടിക് ഇന്ത്യൻ വധുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ഫോട്ടോകൾ അറിയിക്കൂ!

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറിപ്പുകൾ

ഒരു ഇന്ത്യൻ മണവാട്ടി ശരാശരി പ്രായം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ചൈനയും?

ഓരോ മണവാട്ടി എന്തു തന്റെ പിതാവ് പറയുന്നു ആഗ്രഹിക്കുക

ഡിസ്നി രാജകുമാരി ഇന്ത്യൻ മണവാട്ടി അര