9 പാക് പെൺകുട്ടി പ്രണയിക്കാം ഒരു ഇന്ത്യൻ മുൻവിധിയോടെയാണ് വരുത്തുക തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വഴികൾ

0

ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു മാര്ഗത്തില് വീണ്ടും അവസാനിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നാന്തരം പ്രതികരണം ശേഷം “ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികൾ എന്റെ ആദ്യ രാത്രി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണം” ഒപ്പം “ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ ചീത്തയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ നല്ല ചെയ്യും?“, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊണ്ടുവന്ന “അന്താരാഷ്ട്ര” ക്രോസ്-അതിർത്തി സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂടുള്ള വിഷയം ചെയ്യുന്നു എന്നു ചോദ്യം.

നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ എങ്കിൽ എന്തു ഒരു പാക് പെൺകുട്ടിയുടെ ഹൃദയം വിജയം സമയമെടുക്കും?

ഇത് പ്രണയിക്കാം ധൈര്യവും മനക്കരുത്ത് ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻ. ദേഷ്യം മാതാപിതാക്കൾ കൈകാര്യം, മാനം കൊലപാതകം ഭീഷണി, The അര്ഹരായവര്ക്കു വിവാഹങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പത്തിയിൽ, ഒപ്പം ആജീവനാന്ത കൈപ്പും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ തർക്കിക്കുവാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ സാധ്യത വെല്ലുവിളികൾ ചില പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെടുക. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സ്ത്രീയുമായി പ്രണയിക്കാം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും, ഒരു ഇന്ത്യൻ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചില വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട്!

എങ്കിലും, നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രം അത് സ്നേഹിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആണ് “ഡൈ പറയുക ഒരിക്കലും”. താഴെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട അവലംബിക്കുക 9 നിന്റെ സ്നേഹം ഒരു പാക് പെൺകുട്ടി വീഴുമാറാക്കേണമെന്നു വിദ്യകൾ (ഒരു ഇന്ത്യൻ).

ഒരു പാക് വ്യവഹാരം വഴി സ്നേഹം അവളുടെ വീഴ്ച വരുത്തുക

ഒരു പാക് പതാക കൈവീശി നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തിൽ ഒരു പാക് ഗിർ വീഴ്ച വരുത്തുക

നിങ്ങളുടെ മുഷ്ടി അലർച്ചയും ച്ലെന്ഛ് “കശ്മീർ ബനേഗാ പാകിസ്ഥാൻ” അവളുടെ മുന്നിൽ. നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ത്രിവർണ്ണ ധരിക്കുക.

പ്രതീകാത്മകമായി എല്ലാ ഇന്ത്യൻ നദികൾ പാകിസ്ഥാൻ വാദം പിന്തുണ

ഒരു നദി ചിത്രം

പകരം പൂക്കൾ അയക്കുന്നതിനുള്ള, അവളെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പങ്കിടുമ്പോൾ നദികളുടെ നിന്നും എടുത്ത വെള്ളം ഒരു ബക്കറ്റ് അയയ്ക്കുക.

ഇന്ത്യൻ ആർമി ഭീരുത്വം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടി ഖേദം എക്സ്പ്രസ്

പാക് പെൺകുട്ടി പാകിസ്താന്റെ ധീരമായി വാരിയേഴ്സ് സ്തുതിച്ച് കൊണ്ട് പ്രണയിക്കാം വരുത്തുക

ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചു എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഖേദിക്കുന്നു. വിശേഷാല്, വിളിച്ചുപറയും 1965 ധീരതയോടെ പാക് വാരിയേഴ്സ് പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നു ഇന്ത്യ അധിനിവേശത്തെ.

ഇസ്ലാം

ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം

ശരിയായ അവളുടെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാം മതം.

ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം അവലംബിക്കുക

അവെഞ്ചറുടെ ചിത്രം - പാകിസ്ഥാൻ പെൺകുട്ടി നിന്റെ സ്നേഹം വീഴും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു അവെഞ്ചറുടെ അവതരിപ്പിക്കുക
ശ്രീരാമനാൽ ഫോട്ടോ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്, സിസി-ബൈ-എസ്.എ-2.0-ഫ്രാൻസ്

ദീപാവലി ഒരു അവെഞ്ചറുടെ അവതരിപ്പിക്കുക.

വിശ്വാസിയായ മുസ്ലിം ആകുക

ഒരു പാക് പെൺകുട്ടി നിന്റെ സ്നേഹം വീഴും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു താടി വളർത്തുക

ഒരു ഭീതിദമാണ് താടി വളർത്തുക – ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഹാഷിം അംല പോലെ.

ഒരു ഖവാലി തകർക്കാൻ

ഒരു പാക് പെൺകുട്ടി പ്രണയിക്കാം വരുത്തുവാൻ നുസ്രത്ത് ഫത്തേ അലി ഖാൻ പോലെ പാടും

ഉർദു സംസാരിക്കും നുസ്രത്ത് ഫത്തേ അലി ഖാൻ ആ പിന്നോട്ടിറങ്ങേണ്ടി ഒരു ഗാനം രചിക്കാൻ അറിയുക.

ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുക

ഒരു പാക് പെൺകുട്ടി പ്രണയിക്കാം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു മുഗൾ രാജാവ് നിങ്ങളുടെ ഫചെബ്ബൊക് പ്രൊഫൈൽ ലാന്ഡ് മാറ്റുക

താഴെ ഒരു നിങ്ങളുടെ Facebook പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം മാറ്റുക – ഗസ്നിയിലെ ബാബർ അല്ലെങ്കിൽ മഹ്മൂദ്.

അവൾ പ്രണയിക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ റോ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൂ

നിന്റെ സ്നേഹം പാകിസ്ഥാൻ പെൺകുട്ടി വീഴുമാറാക്കേണമെന്നു നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ റോ എല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൂ
ഫോട്ടോ: മാർട്ടിൻ സ്ഛൊഎല്ലെര്

ആർക്കും നിങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളും ഏതെങ്കിലും എതിർക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഈ ഒരു അസംസ്കൃത മൊസാദ് ഗൂഢാലോചന എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ.

ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ പാക് സ്ത്രീകൾ പ്രണയിക്കാം ലഭിക്കാൻ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എഴുതേണ്ടത് എന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം!

നിങ്ങളുടെ പാക് ദാസിനെ കരാർ മുദ്രവച്ചു മറ്റൊരു നുറുങ്ങ് ഒരു കനപ്പെട്ട സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെ ഇന്ന് മൗലികരചനയായിരുന്നു പ്രൊഫൈൽ.

മറ്റ് സമാധനമായി കുറിപ്പുകൾ

14 നിങ്ങൾ ചിരിക്കും തീരുമാനിച്ചേക്കാവുന്ന വൈവാഹികം പരസ്യങ്ങൾ!

സ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന

ആദ്യം രാത്രി മിസ്റ്ററി ക്യൂരിയസ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി