വീട് ജീവിതശൈലി

ജീവിതശൈലി

നാം ആളുകൾ വിഭിന്ന ജീവിതരീതികൾ മൂടും. ഡോക്ടർമാർ, എൻജിനീയർമാർ, സംഗീതജ്ഞർ കൂടുതൽ. ജീവിതശൈലി വിവാഹം ഒരു പങ്കാളി ചോയ്സ് ബാധിക്കുന്നു എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക.

South Indian Filter Coffee

സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിൽറ്റർ കോഫി – തുടക്കക്കാർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗൈഡ്!

South Indian filter coffee defined The South Indian filter coffee is a speciality coffee drink made in parts of South India. It's made by adding coffee decoction extracted from a mixture of coffee blends (അത്തരം ...
Indian summer

ഇന്ത്യൻ സമ്മർ ബോട്ടില്ഡ് ൽ 11 മതിഭ്രമമുണ്ടാക്കുന്നു കലാസൃഷ്ടി!

ഇന്ത്യൻ സമ്മർ മനസ്സിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്! ഇന്ത്യയിലെ വേനൽക്കാലം ഓരോ വർഷവും കൂടിയിരിക്കുന്നതിനാലാണിത് കൈവരുന്നു. എങ്കിലും, ഒന്നും ഇന്ത്യൻ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ മെമ്മറി നിഷ്കർഷിക്കുന്നു എന്താണ് വസ്തുത നിന്ന് എടുത്തുകളയുന്നു. ഓരോ വളർന്നു ആളൊന്നിൻറെ ...
The King of Fruits

രാജാവിന്റെ പഴങ്ങൾ ആശ്ചര്യ കല കണ്ടുമുട്ടുന്നു!

പഴങ്ങൾ രാജാവ് - ശരിക്കും? It's summer in India and it means only one thing. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫലം മേൽ ഗാഗയുടെ പോകുന്നു! സമ്മതം, ഞങ്ങൾ പഴങ്ങൾ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സംസാരിക്കുന്നത് ...
Adrenaline Rush

അഡ്രിനാലിൻ റഷ് – 13 നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം റേസിംഗ് നേടുക വീഡിയോകൾ!

അഡ്രിനാലിൻ റഷ് - ചിലർ അത് ഇഷ്ട്മായത്? അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ epinephrine അതിജീവനം യുദ്ധം ആയ ഭീഷണി നരകത്തിൽ ഒഴുകുമാറാക്കും നമ്മുടെ ശരീരം ഒരുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സ് ഹോർമോൺ. ഇന്ത്യയിൽ, അഡ്രിനാലിൻ തിരക്ക് ...
Image of a pup_Jodi Logik_Dog Lovers

10 ഡോഗ് സ്നേഹികൾക്ക് ലെ മനോഹരമായ യൂസേഴ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ

Instagram is for dog lovers Are you a dog lover? നിങ്ങൾ എല്ലാതരം ഭംഗിയുള്ള നായ്ക്കുട്ടികളേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇതിനകം വാൽ കുലുക്കിക്കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ തല .ഹരിയേട്ടനും അതോ ...