ഡൌൺലോഡ് ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സാമ്പിളുകൾ

0

ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാന്

ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്അവർ ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം വേരൂന്നിയ മതം, അമേരിക്കൻ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണാടി പോലെ ക്രിസ്തീയ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇവിടത്തേതിനു. ൽ ക്രിസ്തുമതം, വിവാഹങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു അവ ദൈവികമായ കയ്യും.

നിരവധി വിവാഹ പാരമ്പര്യം ഇത്തരം വരൻ അവന്റെ മികച്ച മനുഷ്യൻ ഒരു പാൽ ബാത്ത് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അരി Vermillion നിറമുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമതം മനസസോടെ മുൻപാണ് എന്നു ഹിന്ദു സംസ്കാരം സ്വാധീനമുള്ള ദമ്പതികൾ കുളിക്കുന്ന പോലെ.

ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രശസ്തമായ സംഘടിപ്പിക്കാന് പതിവാക്കാം തുടരുകയും സംഘടിപ്പിക്കാന് സാമ്പത്തിക നില അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഭവിക്കുന്നു, ഭാഷ, ജാതി, നിർദ്ദിഷ്ട നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭ.

ക്രിസ്തുമതം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ അതിന്റെ വഴി കണ്ടെത്തി സമയത്ത്, ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇന്ത്യൻ ആചാരങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രരൂപത്തെ എന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില് അവർ ആലിംഗനം മതം പാരമ്പര്യത്തെ രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു. ക്രിസ്തീയ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഈ അതുല്യമായ നാഴികകല്ലായി ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

ഒരു ക്രിസ്തീയ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ അതുല്യമായ എന്താണ്?

ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതുപോലെ പ്രശസ്തമായ സംഘടിപ്പിക്കാന് സൈറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാട്രിമോണിയൽ പ്രൊഫൈലുകൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ അവലോകനം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആണ്:

1. സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാർ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വാസം അവരുടെ നില സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പോലുള്ള ശൈലികളും “ദൈവഭയമുള്ള“, “ദൈവ വിധി“, “യേശുവിന്റെ പാത“, ഭക്തിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തും.

2. ജാതി സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രൊഫൈലുകൾ ഒരു കീ ആവശ്യമായ അല്ല. അത് വഴി ക്രിസ്തുമതം ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളെയും സമീപനങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു പ്രതിഫലനം തുടർന്ന്. എങ്കിലും, ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു ജാതി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തില്ല തുടരും.

3. ചില സ്ത്രീകൾ, പെന്തക്കോസ്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭാഗമായ പ്രത്യേകിച്ച്, ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണം ധരിച്ച അവരുടെ മുൻഗണന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രകാരം ലേഖനം, ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് പിതാക്കന്മാർ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം വന്നപ്പോൾ, അവരിൽ പലരും ഒരു പുതിയ വിശ്വാസം ആലിംഗനം അവരുടെ അവകാശം അവരെ ഊരി ഭീഷണി ആർ സ്വാധീനമുള്ള ഉയർന്ന ജാതി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു. സഭാപിതാക്കന്മാരും സഭയെ ഉള്ളിൽ ജാതി വിവേചനം നോൺ-ആഭരണങ്ങളുടെ ധരിച്ച് താഴ്ന്ന ജാതി വിശ്വാസികളും കൂടുതൽ ജാതി വിശ്വാസികളെ ധരിച്ച് ആഭരണങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ തടസം അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

4. പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ഔദ്യോഗിക അനൌദ്യോഗിക സംഘടിപ്പിക്കാന് സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ അവരുടെ സഭ ചില വലിയ സഭകൾ വഴി വരനും മത്സരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, സെന്റ്. മദ്രാസ് മറിയയുടെ കോ-കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അരണ മെയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് പേപ്പർ അധിഷ്ഠിത ലെദ്ഗെര്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വന്തം ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ ബ്യൂറോ ഉണ്ട് (അക്ഷരങ്ങൾ) മത്സരങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളിൽ അറിയിക്കാൻ.

5. ചില ക്രിസ്തീയ പ്രൊഫൈലുകൾ അവരുടെ നോട്ടുകൾ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത നോട്ടുകൾ എന്നിവ. ഉദാഹരണം, ചില ആളുകൾ ഒരു നോട്ടുകൾ അവർ അംഗമായിട്ടുള്ള വസ്തുത വിളിച്ചുപറയും. ഉദാഹരണത്തിന്, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കേരള സഭയുടെ മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി സഭ (സിഎസ്ഐ).

വിവാഹം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഡൗൺലോഡ് സവിശേഷമായ ഒരു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് നൽകാൻ, ഏറ്റവും ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതു പ്രതീക്ഷകൾ കൂടിക്കാഴ്ച ഇടം നൽകുന്ന ഒരു ഫലകം കൊണ്ട് വന്നു ഒപ്പം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗവും ഡിസൈൻ ഭാഷ ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.ക്രിസ്ത്യൻ ജീവചരിത്രം ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ്

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകം മിതഭാവമാണ് ചാരുത പ്രതീതി ഉണ്ട്. ഡിസൈൻ ഊന്നൽ ടക്സീഡോ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നു വേണ്ടി കല്യാണം ഗൗൺ ആണ്! നാം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നങ്കൂരം പോലെ വിശുദ്ധ ക്രോസ് ഉപയോഗിച്ച.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റഫറൻസിനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പ്രതീക്ഷകളെയും വിശദാംശങ്ങളിൽ ഒട്ടിക്കുക പകർത്താനും.

ക്രിസ്തീയ ബാലന്റെ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ബോയ് ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു ൫൮ ആകുന്നു″, ശരാശരി തടി, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും രക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനമനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ. ഞാൻ ചെന്നൈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഒരു പാസ്റ്റർ ആയി ജോലി. ഞാൻ ഒരു ശാന്തമായ വ്യക്തി സുരാജ് സുഖമാണ്. എങ്കിലും, ആളുകൾ ഞാൻ നർമ്മബോധം നല്ല പ്രതീതി പറയുന്നു.

എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിരമിച്ച അധ്യാപകർ അവ വീട്ടിൽ എന്നെ ജീവിക്കാൻ. ഞാൻ അവരുടെ മാത്രം മകൻ എന്നു.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ സമയ എന്റെ പങ്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഒരു പങ്കാളി തിരയുന്നു. അവൾ യേശുവിൻറെ ഉപദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവളുടെ ജീവിതം പെരുമാറ്റ. അവൾ മാന്യത വേണം, താഴ്മയും ഒരു ഒതുങ്ങി ജീവിതം നയിക്കാൻ. അത് ആവശ്യമില്ല സമയത്ത്, അവൾ സ്വന്തം ഒരു പഠിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഒരു തികഞ്ഞ പദ്ധതി ഉണ്ട് തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തികച്ചും പൂരകങ്ങളായി അവരെ പൂർത്തിയാക്കും ആരെങ്കിലുമായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്നതാണ് ആ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇവിടെ ഈ സാമ്പിൾ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജോഡി:

1. സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വ്യക്തമായി മനുഷ്യൻ എടുത്ത മത പാത സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ ഭാവി ഭാര്യയെ തന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

2. അവൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വം അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഏതെങ്കിലും വിവാഹത്തിൽ അനുയോജ്യത ആവശ്യം ഒരു നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട്.

ക്രിസ്തീയ ഗേൾ എന്ന വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഒരു പെൺകുട്ടി ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ പ്രകൃതിയിൽ പോകുന്നു പുറത്തു ഞാൻ ആഭ്യന്തര ദുരുപയോഗം ഇരകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന എന്റെ ലാഭരഹിത ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ. ഞാൻ ഒരു വിവാഹമോചനം ൽ അവസാനിച്ച ഒരു ഹ്രസ്വ വിവാഹം ഈ അനുഭവം ഞാൻ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഒരു കാരണം. ഞാൻ പെയിന്റിംഗ് തമിഴകം, നിലവിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം പെയിന്റിംഗ് കോഴ്സ് വഴി പോകുന്ന.

ഞാൻ ദൈവഭയമുള്ള എന്നാൽ മതം എല്ലാവരുടെയും സ്വകാര്യ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ തുറന്ന ഞാൻ, തുറന്നുസംസാരിക്കുന്ന, ജീവൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉൾപ്പെടുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ ഇളയ സഹോദരനും എന്റെ പൂച്ച.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു മിതമായ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ജാതി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വളരെ സ്വായത്തമാക്കാനാകില്ല ഒരാൾ, ഫലിതബോധവും അർത്ഥത്തിലും സ്ത്രീയുടെ ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ തുടര്ന്ന് ആയിരിക്കും ഉണ്ട്. അവൻ ഒരു നോൺ-പുകവലി ആയിരിക്കണം. സോഷ്യൽ കുടിവെള്ള ശരി ആണ്. മക്കൾ വിവാഹമോചനം പുരുഷന്മാർ ശരി.

ഇവിടെ ഈ സാമ്പിൾ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

1. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വിവാഹമോചനം സെന്സ കലാശിക്കും. ഈ സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ൽ, വിവാഹമോചനം സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നല്ല മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഭവം ആയി അശോകനും. ഒരുപക്ഷേ, വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹമോചനം അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപയുടെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം ചുമതലയേൽക്കുക അവരെ നിർബന്ധിതരായി എങ്ങനെ ഫോക്കസിങ് പരിഗണിക്കണം.

2. സ്ത്രീ തന്റെ മതപരമായ വിശ്വാസം വ്യാപ്തി വെളിവാക്കുന്നു വ്യക്തമായി ഒരു വരനും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ വര വരയ്ക്കാൻ.

മുകളിൽ സാമ്പിളുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് പോലെ? ഇവിടെ ഒരേ ടെംപ്ലേറ്റ് ലഭിക്കും എങ്ങനെ.
  1. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ.
  2. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ഒരിക്കൽ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അച്ചടിക്കുക ബയോസ് ബട്ടൺ.
  3. ക്രിസ്തീയ ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  4. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും പ്രിവ്യൂ ചേർക്കുക.
  5. ഒരു പേയ്മെന്റ് പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ അതിശയകരമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡൗൺലോഡ്.
കുറിപ്പ്: സാമ്പിൾ പ്രൊഫൈലുകൾ വേണ്ടി ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസൈനുകളും ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു വകയാണ്. അവർ ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ അടുത്ത വായിക്കുക

നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവാഹം ആവശ്യമുണ്ടോ ബയോ സാമ്പിളുകൾ? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി പകർത്തി പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ത സാമ്പിളുകൾ കൊണ്ട് വന്നു.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ആക്സസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് 9 വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്.