ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്: 15 നുറുങ്ങുകൾ എവരി ഒരു തീയതി വായിച്ചിരിക്കേണ്ട!

0

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ് – സാധ്യതകൾ & വെല്ലുവിളികൾ

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ് ലോകത്തിലെ മികച്ച നിഗൂഢത രഹസ്യങ്ങളുടെ ഒരു നിലനിൽക്കും! നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം അന്ധതയിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദ്രോഹികൾ പാത ഉണ്ടായിരിക്കാൻ, പകര്പ്പവകാശം, യൂസ്നെറ്റുമായി പ്രായ-പാരമ്പര്യ ആധുനിക .ജീവന് സംഗമസ്ഥാനത്ത് മൂലമാണ്.

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ് വ്യാമോഹങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം അന്ധതയിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദ്രോഹികൾ പാത ഉണ്ടായിരിക്കാൻ, പകര്പ്പവകാശം, യൂസ്നെറ്റുമായി പ്രായ-പാരമ്പര്യ ആധുനിക .ജീവന് സംഗമസ്ഥാനത്ത് മൂലമാണ്.

ഡേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ താരതമ്യേന പുതിയ ആശയം എന്നാൽ കാട്ടുതീപോലെ പിടിച്ചിരുന്നു ചെയ്തു. അടുത്തിടെ, Tinder അതിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടെ tinder ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സ് ഏത് തല, തരു കപൂർ, ഇന്ത്യയിലെ ഡേറ്റിംഗ് വിപണി പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു

ഇന്ത്യ ഇതിനകം ഫേസ്ബുക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണി. ഇത് ഏറ്റവും ആഗോള സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ മുകളിൽ മൂന്നു വിപണികളിൽ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ആണ്, അവിടെ എത്തുന്നു. ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഫോണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം അതിഭീമമായ ആണ്.

പെട്ടെന്ന്, ആധുനികതയുടെ സേനയെ മഹത്തായ സാധ്യതകൾ അഴിച്ചുവിട്ടു ചെയ്യുന്നു ആശയറ്റ ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ ആ വിവാഹം വാൾ അവരുടെ തലയിൽ നൂലോ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ സംവദിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത. എങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഡേറ്റിംഗ് മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച്.

1. മാതാപിതാക്കൾ ഓരോ അവരുടെ പുത്രിമാരെ നടത്താൻ നീക്കാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

2. ഡേറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്ക് ഒരു ച്രെഎപിനെഷ് ഘടകം ഉണ്ട്.

3. എന്ന എന്ഫൊര്ചെര്സ് “ഇന്ത്യൻ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ” നടപ്പിലാക്കാൻ 'മാന്യത ഏതുസമയത്തും കാണിക്കും കഴിയും’

4, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ത്രീ സമീപിക്കാൻ പരിമിതമായ പൊതു ഇടങ്ങൾ ഉണ്ട്.

5. അന്യനും ആശയം ഡേറ്റിംഗ് കരുതുന്ന ഒരു അഗാധമായി യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തെ.

പുരുഷന്മാർ ഈ ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ വരെ, അവർ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ തുച്ഛമായ അനുഭവം ഡേറ്റിംഗ് കണ്ടെത്തും.

ഒരു പാൻഡെമിക്, ലോക്ക്ഡ .ൺ സമയങ്ങളിൽ ഒരു തീയതി കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നു?

ഈ വീഡിയോ പരിശോധിക്കുക!

ഡേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ നുറുങ്ങുകൾ

ഇവിടെ ഉണ്ട് 15 നുറുങ്ങുകൾ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ് പ്രതീക്ഷകളും ഓരോ ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യനെ അറിവാണ്.

1. പിക്കപ്പ് വരികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്യരുത്?

ഇല്ല 'ഔദ്യോഗിക ഡാറ്റ ഉണ്ട്’ പിക്കപ്പ് ലൈനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് ന്! ഞങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് അരിച്ചുപെറുക്കാൻ ശേഷം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജനറൽ ജ്ഞാനം നിങ്ങൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ ജോലി പിക്കപ്പ് വരികൾ വളരെ സ്ലിം അവസരം ഇല്ല എന്നതാണ്!

അങ്ങനെ പിക്കപ്പ് ലൈനുകൾ പറയാറില്ലെന്ന്. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിൽ റാൻഡം സ്ത്രീകൾ സമീപിക്കാനും, എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവൾ ഒരു മാളിൽ പോലുള്ള ഒരു പൊതു ക്രമീകരണം അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒറ്റയ്ക്കു കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുക. മറ്റേതെങ്കിലും അവസ്ഥയിലും പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങളെ ലഭിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിക്കപ്പ് ലൈനുകൾ വേണ്ടി, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

2. അവരുടെ ആശ്രയം നേടുക

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

നിങ്ങൾ ഒരു തീയതി ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ചോദിക്കാൻ മികച്ച പന്തയം ചങ്ങാതിമാരുടെ ശൃംഖലയുമായി നിന്ന് ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും തന്നെ. മറ്റൊരു വാക്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ സോഷ്യൽ ക്രമീകരണം മുമ്പ് അവളെ കണ്ടത് എങ്കിൽ (അത്തരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വരുമ്പോൾ പോലെ), ഒരു തീയതി ഒരു സ്ത്രീ പറയാനുള്ള എളുപ്പം മാറുന്നു. ഈ സമീപനം നിങ്ങൾ ഒരു അറിയപ്പെടുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കും “പിശാച്” പെട്ടെന്നു കാണിച്ചു എന്ന് അല്ല ചില റാൻഡം ആൾ. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ പൊതു ഇടങ്ങൾ റാൻഡം മനുഷ്യർ ഒരുപാട് സംശയത്തിൻെറയും നിങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളും നോക്കി സാധ്യത ചെയ്യുന്നു.

ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ടിപ്പ് ആണ്.

3. ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഇൻ

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല എന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാത്രം ഒരു വലിയ നഗരമാണ് ആരെയെങ്കിലും എങ്കിൽ, പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ അപ്പ്. ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റുകൾ വർഷങ്ങളായി വിൽപ്പനയിലുണ്ടായ ട്രാക്ഷൻ ഒരു കാണുകയും tinder പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വൂ, ത്രുല്യ്മദ്ല്യ്, ഇച്രുശിഫ്ലുശ്, വെഎ കുറച്ച് പേര്. മാത്രം tinder ലധികം 7.5 എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ഹക്സ്ലിയുടേതും!

4. പങ്കിട്ട താൽപ്പര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും ഒരു സമീപനം നിങ്ങൾ ശ്രമം ഇട്ടു തയ്യാറാണെങ്കിൽ നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാഷൻ തമ്മിൽ എന്തു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുക ആളുകളുടെ സമാനമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക! ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ, നിങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹിക സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം സ്നേഹിച്ചാൽ, വെറും സന്തോഷം എന്താണ് എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചേരാൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു തീയതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിറുത്തുന്നു കണ്ടേക്കും അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ആരെയെങ്കിലും ട്വിറ്ററിൽ തീയതിയിലേക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു സൈറ്റ് പോലും ഉണ്ട്!ചെന്നൈ ൽ ഡേറ്റിംഗ് പാടുകൾ

5. തിരസ്കരണവും ഉപയോഗിക്കും

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സമഗ്രമായ ലേഖനം സൈക്കോളജി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് നിരാകരിക്കൽ കൈകാര്യം സഹായിക്കുന്നതിന്! ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് വേണം നാം അത് നല്ല കാരണങ്ങളുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ലൈംഗിക അനുപാതം പൂർണ്ണമായും താറുമാറായി ആണ്. ശരാശരി ഇന്ത്യയിൽ ലൈംഗിക അനുപാതം ആകുന്നു 908 ഓരോ പെണ്ണുമാണെന്നോ 1000 പുരുഷന്മാരും. ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ പരിമിതികളുണ്ട് അവ 'മത്സരിക്കുക തന്നെ’ യോഗ്യതയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പരിമിതമായ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റ് പുരുഷന്മാർ കൂടെ. അനിവാര്യമായും, നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു നിരസിക്കപ്പെടും. വെറും പ്രതീക്ഷ നൽകുകയും ശ്രമം മറക്കുന്ന! ഇതേ ഇന്ത്യയിൽ ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സത്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷന്മാർ സ്വീകാര്യത നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് എവിടെ.

6. ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾ കൈകാര്യം

ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾ പുത്രിമാരെയും

അവർ മരിക്കും വരെ ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുകുന്ന! ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോഴും സംയുക്ത കുടുംബങ്ങൾ വിവാഹിതരായ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ചെയ്തു ഒരു കാരണം ഉണ്ട് (സാധാരണയായി മനുഷ്യന്റെ മാതാപിതാക്കൾ). അവർ ഓരോ അവരുടെ മകൾ നീക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ ടാബുകൾ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ ആശങ്ക കാരണം ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ പൊതു ഇടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി ആ പീഡനം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ എതിരേറ്റു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെക്കുറച്ച് എൻറർ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും ഒരു വരനും മരുമകന് പോലെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും. നമ്മുടെ ശുപാർശ നിങ്ങൾ ബന്ധം ഒരു ഭാവി അറിയുന്നു വരെ മാതാപിതാക്കൾ മീറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ ആയിരിക്കും.

7. സദാചാര ബ്രിഗേഡ് കൈകാര്യം

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്
ജയംത ഷാ / റോയിറ്റേഴ്സ്

'സദാചാര ബ്രിഗേഡ്’ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ആണ്. ഇത് വെറും ഒരു ഒവെര്ജെഅലൊഉസ് ശമര്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അതിന്റെ പതിപ്പ് നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നിന്ന് ഗുണ്ടകളാണ് ഒരു കൂട്ടം കഴിഞ്ഞില്ല!

എല്ലാ വർഷവും, ഇന്ത്യയിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേ വാർത്തകളുടെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗുണ്ടകൾ എന്ന ബലമായി ദമ്പതികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന പോലും അവരെ തറപറ്റിച്ച. ജെലൊഉസ് പോലീസുകാർ പോലും സമീപകാല പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കയറി ഒരു ഹോട്ടൽ റെയിഡ് ഒരു എവിടെയായിരുന്നാലും-ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥലം തിരയുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുക മാറിയിരുന്നു! നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒപ്പം ദമ്പതികളുടെ Hangout പാടുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തീയതി ഒഴിവാക്കുക.

8. ഡേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ബന്ധപ്പെട്ട പത്തിയിൽ

പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പോലും ഉംദെരഗെദ് കുട്ടികളെ തീയതി പോയി സ്കൂളിൽ പ്രോം നൃത്തത്തിൽ എവിടെ, ഇന്ത്യയിലെ കാഷ്വൽ ബന്ധങ്ങൾ യാതൊരു ആശയം ഇല്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടു കാരണം ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ് വെല്ലുവിളി ആണ്, അവൾ വിവാഹം ഒരു അനുയോജ്യമായ മെറ്റീരിയൽ ദുഷിച്ച എന്നു കരുതുകയും ഇല്ല!

ഒരു കാഷ്വൽ യോഗം പോലും നാവുകൾ കലുക്കി കഴിയും! അത് ഡേറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ഈ മനോഭാവം സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മാനസിക അതിർവരമ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവർ പെണ് കൊണ്ട് പോലും സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മുഖം മൂടുന്ന കണ്ടെത്തും!

ഇന്ത്യയിൽ ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റുകൾ

9. താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്?

ഡേറ്റിംഗ് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉദ്ദേശത്തോടെ അറിയുന്നു ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു കാഷ്വൽ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്രസ്വകാല ദ്വാരമടയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ, Tinder പോലുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു വിവാഹത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തും ഒരു ദീർഘകാല ബന്ധം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു കഴിയുന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ മറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നോക്കുകയോ നോക്കി ഓഹരികൾ കെമിസ്ട്രി ആവശ്യമാണ് ഒപ്പം. ഇത് 'പ്രതിബദ്ധത തന്നെ ശരിയല്ല’ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷേ, അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽപ്പോലും അറിയുന്നു ഉറപ്പാക്കുക.

10. എ അല്ലെങ്കിൽ?

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

ഇന്ത്യ സ്നേഹവും ഒരു പൊതു പ്രദർശനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല (എ) ഈ വലിയ നഗരങ്ങളിലും സത്യമാണ്. എങ്കിലും, ഒരു ചെറിയ പട്ടണം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ നഗരത്തിൽ എ കൊണ്ട് ലഭിക്കും ആകുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ അശ്ലീല പെരുമാറ്റം പരിഗണിച്ച് ആ പറയുന്നു ‘കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ‘ ആക്ട് അശ്ലീല ഇല്ലയോ അത് നിർണ്ണയിക്കാൻ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വേണം. എന്നാൽ ആരും ശരിക്കും നിർവചിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി സാധാരണ അത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്ഥലത്തേക്കു വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു! സുരക്ഷിതം ഭാഗത്തു എന്നു, യാതൊരു എ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ.

11. നർമ്മബോധം സെൻസ്

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

സ്ത്രീകൾ നർമ്മബോധവും ആളുകളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ചുറ്റും നോക്കി. ഒരു ക്ലാസിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആൾ തമാശ ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ കൂടെ ആരെങ്കിലും. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ൽ സത്യമാണ്. ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നർമ്മബോധം ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ കൂടി മനുഷ്യർ വലിയ ഇന്റലിജൻസ് പ്രകടമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആകർഷിക്കാൻ കാണിയ്ക്കുന്നത്! ഇവിടെ ഒരു ആണ് രസകരമായ ലേഖനം ലിസ്റ്റുകൾ ആ 10 നിങ്ങൾ നർമ്മം സ്ത്രീകൾ ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നുറുങ്ങുകൾ.

12. സംഭാഷണാധിഷ്ഠിത കഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

അത് സംഭാഷണാധിഷ്ഠിത കഴിവുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു തീയതി വീണു ഫ്ലാറ്റ് സ്ത്രീകളെ പറയാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ആകാരസൗന്ദര്യമാണ് ആളുകൾ. അത് മാത്രം സംഭാഷണാധിഷ്ഠിത കഴിവുകൾ വെറും, അത് മനുഷ്യരുടെ കാണാതായത് എന്ന് തോന്നുന്നു സ്ത്രീകളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും ആശയവിനിമയം കഴിവ് തുടർന്ന്. ഡോ. കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ടോം സ്റ്റീവൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സമഗ്രമായ ഗൈഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണാധിഷ്ഠിത കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.

13. ഈ ശീലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക

ആദ്യം തീയതി ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ശീലങ്ങൾ മുക്തി നേടാനുള്ള ഉറപ്പുവരുത്തുക:

– ഒരു ഇരയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കൊളോൺ ഒരു കുളി സ്വീകരിക്കരുത്.

– നിങ്ങളുടെ നഖം കടിച്ചുകുടയരുത്.

– നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന് നിങ്ങളുടെ ചെവി dig ചെയ്യരുത്.

– സ്ത്രീയുടെ സ്തനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു ചെയ്യരുത്.

ചിലപ്പോൾ, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും വിജയം സാമാന്യബോധം ആകുന്നു.

14. ശരിയായ സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ്

നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഉറപ്പാക്കുക, അകറ്റൂ നിന്ന് സൗജന്യമായി, ഒരു തീയതി പോകാൻ. ഫാൻസി ഭക്ഷണശാലകൾ താങ്ങാൻ പണം ലോഡ് ഒരു നിശ്ചിത പ്രയോജനം ചെയ്യും. എങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ദമ്പതികൾ സാധാരണ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് തരുന്ന പാരമ്പര്യേതര സ്ഥലങ്ങളിൽ തോന്നുന്നുവോ. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും മേൽ ഇടപഴകനായി കഴിയുന്ന ഒരു പുസ്തകക്കട പോകുന്നു പരിഗണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഒരു വ്യായാമ ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാചക ക്ലാസ് ചേരാൻ.

ഇവിടെ ആശയം പാർക്കുകൾ, ബീച്ചുകൾ ലെ രഹസ്യ ദമ്പതികൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് ഇടയിൽ ഒന്നാണ് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടു ബമ്പ് പോകുന്ന വിഷമിക്കേണ്ട എന്നതാണ്.

15. നിങ്ങളുടെ പരാധീനതയും നഷ്ടപ്പെടും

ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾ പുത്രിമാരെയും

ആശയറ്റ പുരുഷന്മാർ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്ക് ഒരു വലിയ ടേൺ ഓഫാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ഏറ്റവും നല്ല എന്ന നിന്റെ ശ്രദ്ധ കണ്ടെത്തും. അവരിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഓഗിള് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഇരുണ്ട ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നു അവരിൽ ചിലരെ നിങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് അവരിൽ പലരും നിങ്ങൾ ബലാൽസംഗം അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രമിക്കും!

എല്ലാം അല്ല, ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ എവിടെനിന്നോ നേരിടേണ്ടി, അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരിക്കലും മനുഷ്യരുടെ നിന്നും ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്ത് അഭ്യർത്ഥനകൾ! ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ വരച്ചത് നിങ്ങളുടെ പരാധീനതയും കാണിക്കരുത്. എളുപ്പത്തിൽ അതു എടുത്തു ബന്ധം സ്വാഭാവികമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ കുറിച്ച് വെള്ളക്കാർ ഡേറ്റിംഗ്?

നിങ്ങൾ ഒരു വെളുത്ത ആൺ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ കാലികമായി തിരയുന്ന എങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ശരിക്കും വിചിത്രമായ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യ എങ്കിലും ൽ, നിങ്ങൾ ആവശ്യം ഉണ്ട്!

ഇത്തരം tinder ഇന്ത്യയിൽ ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റുകൾ വഴി ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ കൂടിക്കാഴ്ച എളുപ്പമാണ്.

കളിൽ എന്നപോലെ 2011, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാംഗ്ലൂർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ വെള്ളക്കാരായ പുരുഷന്മാരിലാണ് ഡേറ്റിംഗ് വിവാഹം തോന്നുന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ ലേഖനം സ്നിപ്പെറ്റ് ആണ്.

സംരംഭകൻ പയല് ഷാ, ഒരു ഇരിശ്മന് വിവാഹം ആർ, പറയുന്നു, “ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് തുടങ്ങി മുമ്പുതന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞു. നാല് വര്ഷം മുമ്പ് വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് മൂന്നു വർഷം നാം dated,” പയല് പറയുന്നു.

എത്ര വ്യത്യസ്ത ഇവിടെ ആരിൽ നിന്നും അവളുടെ ഭർത്താവ്? പയല് മറുപടികൾ, “പാശ്ചാത്യ പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ ഇന്ത്യൻ ചുറ്റുപാടുകളും ൽ ലിംഗ വേഷങ്ങൾ വളരെ അനിയനാണ് ലഭിക്കും പലപ്പോഴും അവരുടെ ഭാര്യമാരും ടെക്നീഷ്യന്മാരും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലൈൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.”

സത്യത്തിൽ, ഈ .ചെറിയ ലേഖനം ൽ 2015 കൂടാതെ tinder ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വെളുത്ത ബയസ് പ്രതിഫലിച്ച. ലേഖനം ഒരു tinder പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വെള്ളക്കാർ തിരയുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു വെള്ളക്കാരായ ഒരു ആദ്യ കൈ അക്കൗണ്ട് ആണ്.

അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീയതി തിരയുന്ന ഇന്ത്യൻ തരകൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വെള്ളക്കാരൻ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം ഉണ്ട്!

ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടമായത്? ഇഷ്ടമായെന്നും പങ്കിടാൻ ദയവായി അത്!

ഈ വിസ്മയകരമായ കുറിപ്പ് പരിശോധിക്കുക

ബിന്ദു രേഖജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു അപ്പ് ഇൻ