എന്താണ് .അത് വിവാഹ ആദ്യ രാത്രി?

0

വിവാഹം ഒന്നാം രാത്രി

വല്ലപ്പോഴും, ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു യാജം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ലോകസമാധാനം മനുഷ്യരിൽ ക്ഷേമം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ് എന്നു ഉത്തരം ദിവസം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ തിരക്കേറിയ ദിവസം ആക്കും നിർത്തി.

നാം വഴി അവരോടു ചോദിച്ചു ചേരില്ലെന്നേ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകം ദോഷം ഇഫക്റ്റുകൾ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു നല്ല തങ്കന് ഇന്റന്റ് നേടുകയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഉത്തരം കിട്ടാതെ നിലനിൽക്കും. ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനം രണ്ടു ഇത്തരം സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനം രണ്ടു ഇത്തരം സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു.

1. ഞാൻ വിവാഹം എന്റെ ആദ്യ രാത്രി എന്തു ചെയ്യണം?

ഞങ്ങൾ ആദ്യം രാത്രി ത്ര്യ്സ്ത്സ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വീരന്മാരായി ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ കണ്ടതു അടിസ്ഥാനമാക്കി:

1. പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുക.
2. കാക്കുക, എല്ലാം കുടിക്കയില്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ചില വിട്ടേക്കുക.
3. നിങ്ങൾ വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്നേഹപൂർവം നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പഴങ്ങളും മധുരം തിന്നാം. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ചില വിടാൻ ഓർക്കുക.
4. പാടിയും നൃത്തം പോലെ തോന്നുന്നു? ഈ ഒരു ഇളകിമറിഞ്ഞു ഗാനം ഡാൻസ് പതിവ് കയറി ചാടി ഒരു വലിയ സമയം.
5. അവസാനമായി, നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനാണ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, കിടക്കമേൽ കിടക്കുന്ന പൂക്കൾ ഒരു ദമ്പതികൾ എടുത്തു അടയ്ക്കുക കൊണ്ടുവരും.

നിങ്ങൾ ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ (എങ്കിൽ കഥകൾ തീർച്ചയായും യഥാർഥ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ല) കല്യാണം രാത്രി കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ രാത്രി അനുഭവം, നിങ്ങൾ ഇത് പരിശോധിക്കണം Quora ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ&ഒരു.

നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ആദ്യ രാത്രി ആവശ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു?

നിങ്ങളുടെ ആദ്യ രാത്രി ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും എവിടെയാണെങ്കിലും തടസ്സമില്ലാതെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ.

യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൽ വിവാഹം ഒന്നാം രാത്രി

നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമാ താരം അല്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ വിവാഹം ആദ്യ രാത്രി സ്വയം ഒരുക്കുന്ന നമ്മുടെ മികച്ച ഉപദേശം.

ഇണയുടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ അല്പം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ സുൻ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ ശേഷം ശരിക്കും ക്ഷീണിച്ചു ആയിരിക്കണം അതു നഷ്ടപ്പെട്ട ഉറക്കം അറിയാൻ എല്ലാ പ്രീ-കല്യാണം ഉത്കണ്ഠകളും എന്ന വിട്ടയപ്പാൻ ഒരു വലിയ ആശയം.

എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾ ലൈംഗിക നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവൻ തന്നെ! ലൈംഗിക സംസാരിക്കുന്നത്, വിവാഹം ശേഷം ലൈംഗിക ജീവിതം ചിന്തിച്ചേക്കാം തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും വിവാഹിതരായ ഒരുപക്ഷേ വിവാഹം ശേഷം യാതൊരു ലൈംഗിക ജീവിതം ചില ലക്കി ദമ്പതികൾ അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിവരിക്കും നിങ്ങളോടു പറയും!

ഈ പരിശോധിക്കുക നന്നായി എഴുതിയ കഥ ഒരു നെവ്ല്യ്വെദ് വധുവിന്റെ ഭയം ആദ്യ രാത്രിയിൽ പോകുന്ന. അവൾ മാത്രം ആഹ്ലാദത്തോടെ ഭർത്താവ് പ്രവർത്തനരീതി കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ലൈംഗിക ആവശ്യപ്പെടാൻ തന്റെ ഭർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോകുന്നു!

ഇവിടെ ഈ ലേഖനം .പഞ്ഞമാസമാണ്:

അവൻ വന്നു അടുത്ത എനിക്കു ഇരുന്നു. അവൻ എന്നെ സുഖപ്രദമായ നേടുകയും ഞാൻ മറയും എന്ന് ഈ അധിക പാളികൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ ആശങ്ക മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എന്നെ ജമാ എന്തു തിരുത്തി ചെയ്തു. ഞാൻ മാറ്റി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഞാന് ബൈക്ക് എന്റെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നിഷേധിച്ചു എന്റെ ആശങ്കയുണ്ട് നല്കാവുന്നതുമാണ് കണ്ടു. "നിങ്ങൾ ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ പ്രണയം തന്നെ കരുതരുത്?"അവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ കൂട്ടത്തില് ഒരു ഡയലോഗും കൂടെ പുഞ്ചിരിച്ചു. പെട്ടെന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾ രസകരവും ചിരി ഒരു സംഭാഷണം രണ്ട് മുഴുകിയിരുന്നു ചെയ്തു.

2. ആദ്യം രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഏർപ്പാട് വിവാഹം ഇല്ലത്തമ്മയോടു ചെയ്യുന്നു?

മിക്ക ഇന്ത്യക്കാർ ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ കയറി നശിക്കുകയും ഒരു കൂടി “പരദേശി” വിവാഹം ആദ്യ രാത്രി.

നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നു കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് കൂടിക്കാഴ്ച ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കിടക്ക പങ്കിടുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർ നല്ലതല്ലാത്ത ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഭാര്യാഭർത്താക്കൻമാർ ഉറ്റ ബന്ധം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാടില്ല.

പരിക്ക് അധിക്ഷേപിക്കുക ചേർക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വിവാഹം ആദ്യ രാത്രി ചൊംസുംമതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്!

എല്ലാം അല്ല.

നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഒരു കന്യകയെ അവ ഷീറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്ത് സംഭവിക്കും? പകുതി പാകംചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്! എല്ലാം അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പോലെ എന്തായിരിക്കണം പകരം പക്ഷപാതമോ ചിലപ്പോൾ മട്ടുതോന്നിക്കുന്ന കാഴ്ച സ്വാധീനമുള്ള.

നിങ്ങളുടെ ആദ്യ രാത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അഞ്ചിപ്പോകുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാഴ്ന്ന എങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ പരിഹാരമായി.

നാം ഒരുമിച്ച് 36 നിങ്ങൾ ഒരു ഏർപ്പാട് വിവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും ഒരു സുഖകരമായ റൊമാന്റിക് ആദ്യ രാത്രി സഹായിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള നുറുങ്ങുകൾ, ഉപദേശം.

നാല് അധ്യായങ്ങൾ-ഉം കൂടെ ഈ ആഴത്തിലുള്ള ലേഖനം 7500 നന്നായി ഗവേഷണം വാക്കുകൾ തന്നെ വിശ്വാസ്യത അറിവും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോ പോലെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ രാത്രി തരണംചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് തരും!

വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 36 സമ്മിയുടെ വിവാഹ രാത്രി ആദ്യത്തെ രാത്രി നുറുങ്ങുകൾ!

3. വിവാഹ ശേഷം സെക്സ് എന്താണ്?

നാം ആഴത്തിൽ ഈ വിഷയം ഗവേഷണം ചെയ്ത് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബുദ്ധിപരമായി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് വന്ന് വിവാഹ ശേഷം സെക്സ് ലൈഫ് ഇന്ത്യയിൽ. ദമ്പതികൾ സ്റ്റോറിൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യഭരിതരാകും!

ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണ നിന്ന് അനാവൃതമാക്കി എന്താണ്.

  • ഇന്ത്യക്കാർ വിവാഹ ശേഷം സെക്സ് കാണാൻ എങ്ങനെ
  • അത് ലൈംഗിക വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നതും
  • വിവാഹം ജീവിതത്തിന്റെ ആഘാതം പോലുള്ള പ്രവൃത്തി അധിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ, മക്കൾ, കുടുംബ ലൈംഗികമായി നമ്മുടെ മനോഭാവം ന്.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ രസകരമായ പോസ്റ്റ് വായിക്കാൻ.വിവാഹ ശേഷം ലൈംഗിക ജീവിതം