ദയയും റൊമാൻസ്: നിങ്ങൾ കുളിര് ഉണ്ടാക്കുമെന്നു ചിത്രങ്ങൾ!

0

ദയയും റൊമാൻസ്: കമിതാക്കളെ ചിത്രങ്ങൾ

സ്നേഹവും പ്രണയത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ താഴെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരു ഇടയാക്കും:

  1. ഞാൻ ഒരാളെ മുറുകെപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നു!
  2. എത്ര ലക്കി അവർ!

ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അസൂയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏകാന്തമായ ദുരവസ്ഥ ഖേദിക്കുന്നു അനുഭവപ്പെടും. പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി പൂർണമായും പ്രിയവും തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ കോപിക്കയുമില്ല (വെറും ദമ്പതികൾ ചോദിക്കുന്നു)!

ആംഗന്വാടികള് രെല്ഫിഎസ് മാറി ചെയ്യുന്നു!

പൊതുസ്ഥലത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കൽ പ്രായപരിധി പഴയ പ്രതിഭാസമാണ്. ഈ ബ്ലോഗ് ൽ, പേരിട്ടിരിക്കുന്ന, “അമേരിക്കൻ ചരിത്രം മുഖ്യസൃഷ്ടികൾ“, യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും കൂടുതൽ വിടുതല് തുടങ്ങി അവർ പരസ്യമായി പരസ്പരം അതുമൂലം ആരംഭിച്ചു. ബ്ലോഗ് മോട്ടോര് ചില മാത്രം സമയം ലഭിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും പങ്കുവഹിച്ച വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്!

ദയയും റൊമാൻസ്: കമിതാക്കളെ ചിത്രങ്ങൾ
വഴി ഓറഞ്ച് ന് വയലറ്റ്

പോലും ഇന്ത്യയിൽ, ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വ്യക്തിപരമായ മൊബിലിറ്റി പ്രഭാവം കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ പരസ്യമായി കഫേകൾ ൽ സ്നേഹബന്ധം പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും കാണാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത, മാളുകളിലും സിനിമാ തിയറ്ററുകളും. തീർച്ചയായും, എല്ലായിടത്തും സദാചാര പോലീസുകാർ ഉണ്ട്!

വസ്തുത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അവരുടെ പങ്കിടുന്നതിനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദമ്പതികൾ കാരണമായി “ബന്ധം സെൽഫിയെടുക്കുന്നതിനായി”, കൽപ്പിത ഒരു പദം ദ്ര്.ബെന്ജമിന്. ഇവിടെ ഒരു നടത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് ഒപ്പം രെല്ഫിഎസ് അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ എന്തു എന്നാണ്. ഇവിടെ സമാപന ആണ്.


മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ട് കരുതാൻ രെല്ഫിഎസ്, നിങ്ങളുടെ നില മാറ്റാൻ "ഒരു ബന്ധം ...", ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ബന്ധം സംസാരിക്കാവുന്ന. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണുന്ന ആളുകളുടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ അവരുടെ റേറ്റിംഗ് പ്രെറ്റി കൃത്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ശക്തമായ ബന്ധം എങ്കിൽ, കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ആ പോകാം. എങ്കിലും, ആരുമൊന്നും ചില അപകടം ഇല്ല സ്ഛ്മൊഒപിഎ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം; നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നന്നായി ആണ് ഈ വന്നിട്ടില്ല, അവർ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്.


വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന്, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഗ്രഹണ പ്രേമികളെ ലോകം പോലും അവരെ നാനാഭാഗത്തും വിസ്മരിച്ചു ഈ ചിത്രങ്ങൾ സ്നേഹിക്കും. എല്ലാം അല്ല. നാം വാവ 13 സ്നേഹവും റൊമാൻസ് തുല്യമാണ് അതെന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ചിത്രങ്ങൾ – മഴയും കോഫി! മഴ, കാപ്പി റൊമാൻസ് ഊഷ്മളത കൂടെ ചിത്രങ്ങൾ ബിയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനു പുറത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്നേഹം എപ്പോഴും അല്ല “വികാരാധീനമായ” (സുരക്ഷിതമായി പദം “ചുണ്ടോടു ചുണ്ട് മുത്തം വെക്കുക”). പരസ്പരം കണ്ണ് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ ദമ്പതികൾ, കൈകോർത്തു അല്ലെങ്കിൽ സൌമ്യമായി കാർ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് പ്രകടമാക്കിയത്. ഈ എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമിക്കുക താഴെ ചിത്രങ്ങൾ പരമ്പര.

ദയയും റൊമാൻസ്: മഴ പ്രേമികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: മഴ ലവേഴ്സ് ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: മഴ ലവേഴ്സ് ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: മഴ ലവേഴ്സ് ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: മഴ ലവേഴ്സ് ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: മഴ ലവേഴ്സ് ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: മഴ ലവേഴ്സ് ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: മഴ ലവേഴ്സ് ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: കോഫി ഷോപ്പുകൾ ൽ പ്രേമികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

ഇപ്പോൾ മഴയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കപ്പ് കാപ്പി നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ തോന്നി ആവശ്യമായ എല്ലാ ആണ്. ഊഷ്മളതയും സ്നേഹവും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ എന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

ദയയും റൊമാൻസ്: ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പ്രേമികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പ്രേമികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പ്രേമികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പ്രേമികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പ്രേമികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

ദയയും റൊമാൻസ്: ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പ്രേമികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

മറ്റ് ആകർഷണീയമായ ലിസ്റ്റുകൾ

9 പാക് പെൺകുട്ടി പ്രണയിക്കാം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട തെളിയിക്കപ്പെട്ട വഴികൾ

6 .അണ്ഡകടാഹത്തിണ്റ്റെ നിന്നും ഇന്ത്യ പ്രചോദനം വിവാഹ ക്ഷണം കാർഡുകൾ

അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ