ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വിവാഹം – ഡൌൺലോഡ് സൗജന്യ വാക്ക് ഫലകങ്ങൾ

0

ഹിന്ദി ഭാഷ നാം വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡൌൺലോഡ് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഫോർമാറ്റുകൾ.

രണ്ട് ഫോർമാറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും മതം ബാധകമായ അവ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ബാധകം.

വെറും ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലിക്ക് വാക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും.

നിങ്ങൾ എഴുതാൻ എന്താണെന്ന് ആശയം നൽകാൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ റഫറൻസിനായി ഹിന്ദി സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിച്ചു.

വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ്. നേരിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ആരംഭിക്കുക ഫയൽ സേവ്.

ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഇവിടെ ഹിന്ദി ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഈ ഫലകം ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വിവാഹം ഇല്ല
ഇത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സാമ്പിൾ ഹിന്ദു വിവാഹം ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്.

മുകളിൽ സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദി ടെക്സ്റ്റ് പകർത്താൻ താഴെ ലഭ്യമാണ് ആൻഡ് പുനരുപയോഗങ്ങൾക്കായി ആണ്.

രിന്കു താക്കൂർ, 30 വര്ഷം (12 മാര്ച്ച് 1999), 5'6 ",ഹിന്ദു, ബാംഗ്ലൂർ

എന്റെ ഹോബികൾ, ഹോബി

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സൂക്ഷിച്ച് അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഴമായ ഞാൻ. ഞാൻ ആത്മബന്ധം ര്ക്തി കവിതയെ സുഖമാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് രാവിലെ പത്രം വായിക്കുന്നത് ഫിൽട്ടർ കോഫി കുടിക്കാൻ പോലെ.

അധികം

ഞാൻ ഒരു നല്ല-തിരയുന്ന ഉണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, ആളുകൾക്ക് പക്വതയുള്ള പുരുഷന്മാർ തിരയുകയാണ് 28 വർഷം 30 വയസ്സ് പ്രായം. ഞാൻ ജാതി ടെക്സ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല| അവൻ വെറും ഹിന്ദുമതം ചെയ്യണം.

വരഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വിവാഹം – 2 നിര ഫോർമാറ്റ്

ഇതൊരു 2 മുകളിൽ ഫോർമാറ്റ് അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പാക്ക് അനുവദിക്കുന്ന നിര ഫോർമാറ്റ്.

ഈ ഹിന്ദി വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വചനം പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്.

ലോഡ് വിവാഹ ഫോർമാറ്റ് ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഇവിടെ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഹിന്ദി ഒരു സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്. ഈ സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതാൻ എങ്ങനെ ഒരു ആശയം നൽകുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വരന് വേണ്ടി വിവാഹം ഹിന്ദി ഫോർമാറ്റിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
ഇത് ഒരു മണവാളൻ ഒരു സാമ്പിൾ ഹിന്ദു വിവാഹം ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്.

അതിനാൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഹിന്ദി പരിഷ്കരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും മുകളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റിലെ ഉള്ളടക്കം പകർത്തുക.

അഭിഷേക് ഗുപ്ത, 30 വര്ഷം (12 മാര്ച്ച് 1999), ന്യൂഡൽഹി

എന്നെക്കുറിച്ച്

ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് വളരെ ആത്മബന്ധം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രകൃതി കാമുകൻ സുഖമാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രകൃതി ക്ലബ്ബ് സ്വമേധയാ. നാം ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് കുടുംബവും കർശനമായ വെജിറ്റേറിയൻ ആകുന്നു. നാം തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പിന്തുണയും അവരിൽ ചില ബിസിനസ് പങ്കാളി ഉണ്ട്.

എന്റെ കുടുംബം

ഡാഡ്, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പലചരക്ക് അവനെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിസമയം ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ അത് ചെയ്തു. എന്റെ അമ്മ ഒരു വിരമിച്ച ഗണിതം അധ്യാപകനാണ്. ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ ആണ് ഒരു ഇളയ സഹോദരി ഉണ്ട്.

അധികം

ഞാൻ കുടുംബം ആർ പെടുന്ന ലളിതമായ പെൺകുട്ടി തിരയുന്ന ത്രദെസ്മന് 26 നിന്നും 30 താപനില ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു പരമ്പരാഗത കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വേണം മത ആചാരങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള ആയിരിക്കണം. , വിവാഹം ശേഷം ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.വര

ഹിന്ദി ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഹിന്ദി വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ പറവൂര് ഓം ചിഹ്നം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ രൂപകൽപ്പന.

വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് താഴെ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഫോർമാറ്റ്

ഞങ്ങൾ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ എന്തു ഒരു ആശയം നൽകാൻ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിച്ചു.

ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഹിന്ദി
ഇത് ഒരു കുട്ടി ഒരു സാമ്പിൾ ഹിന്ദു വിവാഹം ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്.

മുകളിൽ ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉള്ളടക്കം വേഗത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗത്തിനായി താഴെ ലഭ്യമാണ്. മലയാളം ഉള്ളടക്കം പകർത്തി ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും.

അമിത് ശർമ, ഹിന്ദു / ബ്രാഹ്മണ, 30 വര്ഷം (12 മാര്ച്ച് 1999), മുംബൈ

ഞാൻ പ്രകൃതി ഒരു നേരെ മുമ്പോട്ടു വ്യക്തി സൗഹൃദ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തും. ഞാൻ കാലത്തിന്റെ വിപുലമായ സംസ്കാരവും തുടങ്ങിയ സരോദ് പാടുന്നതും പഠന പിരിയുകയാണ്. ഞാൻ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സാംസ്കാരിക രീതികൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക തങ്ങളുടെ പൂർവികർ പാത പിന്തുടരാൻ വിറങ്ങലിച്ചു.

എന്റെ പിതാവ് (ശ്രീ പണ്ഡിറ്റ് രവി ശർമ) ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും സ്രഷ്ടാവ്. എന്റെ അമ്മ (ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ശർമ്മ) വീട്ടമ്മയാണ്. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഡെറാഡൂൺ താമസിക്കുന്നത് ആകുന്നു. പ്രായമായ ഒരു സഹോദരിയും ഉണ്ട്, ആരാണ് വിവാഹം ന്യൂഡൽഹി വെറും യാത്രയായി.

അവള് ഒരു ഞാൻ, കരിയറിലെ ഒരിഎംതെദ്മ് തിരയുന്ന ബ്രാഹ്മണ പെൺകുട്ടി, ഏത് മുംബൈ സ്ഥിതി. ബ്രാഹ്മണ വഴികളിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അനുയോജ്യമായ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഏത് ആർട്ട് താല്പര്യം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ജാതകം ചേരുന്ന ആവശ്യമാണ്.വര

എങ്ങനെ വിവാഹത്തിനായി ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഡിറ്റുചെയ്യാൻ?

നിങ്ങൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ സൗജന്യ ഹിന്ദി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ്.

ഘട്ടം 1ഘട്ടം 1: നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ്.

ഘട്ടം 2ഘട്ടം 2: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Google എഴുത്ത് ഉപകരണം സന്ദർശിക്കാൻ. ഈ ഹിന്ദിയിൽ ടൈപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഗൂഗിള് സൗജന്യമായി ഓൺലൈൻ ഉപകരണമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ “സ്വർണം” എസില് “ഒപ്പം” ഹിന്ദി ഫോണ്ട്.

ഘട്ടം 3ഘട്ടം 3: നിങ്ങൾ Google എഴുത്ത് ഉപകരണം ൽ ഡൗൺലോഡ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ടൈപ്പ് ആരംഭിക്കുക.

ഘട്ടം 4ഘട്ടം 4: ഇപ്പോള്, Google എഴുത്ത് ഉപകരണം നിന്ന് ഹിന്ദി പാഠം പകർത്തി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ പേസ്റ്റ്.

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഒരു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതാൻ എങ്ങനെ നുറുങ്ങുകൾ വേണ്ടി, ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കുക.

എങ്ങനെ അയ്യോ ഉപയോഗിച്ച് ലളിതമായ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻമൂന്നാംതരം

7 വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് 5 സ്വതന്ത്ര വാക്ക് ഫലകങ്ങൾ

ഡൌൺലോഡ് ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ

7 നിങ്ങൾ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കും എന്ന് ഭയങ്കര വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ

നിങ്ങൾ ഗോവ വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കലാപരമായ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ? സന്ദര്ശനം Jodilogik.com

വര

വിവാഹം തമിഴ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
തമിഴ് പൈയൊതെത്ത ഫോം