9 ഏർപ്പാട് വിവാഹം റെഡ് പതാകകൾ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാബല്യത്തിലുള്ള വഴികൾ!

0

ഏർപ്പാട് വിവാഹം ആദ്യ യോഗം

ഏർപ്പാട് വിവാഹം റെഡ് പതാകകൾ

ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചുവന്ന കൊടികൾ ഒന്നടക്കം കഴിവ് തീർത്തും നിങ്ങൾ ആജീവനാന്ത അരിഷ്ടതയും ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിറുത്തുന്നു കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളെ അടുത്ത് സഹായിക്കാനാകും. ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചുവന്ന പതാകകൾ വേർതിരിച്ചറിയുവാനും കാരണം കാരണങ്ങൾ വിവിധ പ്രാധാന്യം ഒരു കരുതുന്നത്.വര

ഈ ലേഖനം വായിക്കാൻ സമയം ഇല്ല? ഈ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ കാണുക.

1. അര്രന്ഗ്എഡിറ്റോറിയൽ വിവാഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സർക്കിൾ അപ്പുറം വിരിച്ചിരിക്കുന്നു

നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണയായി അവരുടെ പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ശിഷ്ടകാലം സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളിൽ വിവാഹം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ, എല്ലാവർക്കും പട്ടണം ഗ്രാമത്തിലോ മറ്റെല്ലാവരെയും അറിഞ്ഞു ഒരു വരനും മത്സരത്തിൽ ന് വിപുലമായ പശ്ചാത്തല പരിശോധനകൾ ആവശ്യം ആവശ്യമില്ല ചെയ്തു. നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ മാത്രമേ വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി!

ഇത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ കേസ് തെറിയെങ്കിലും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിശേഷാൽ നിങ്ങൾ വേഗം അതിന്റെ വളരെ വൈകി മുമ്പ് ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചുവന്ന കൊടികൾ ഒന്നടക്കം ആവശ്യമുള്ള വരനും മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ. പഠനവുമായി വെറും പോയി!

2. കുടുംബങ്ങൾ ആണവ പോയിരിക്കുന്നു

കുടുംബങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലേക്ക് നടപടി പോലെ, സംയുക്ത കുടുംബം സിസ്റ്റം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഗണ്യമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കൾ ഓൺലൈനിൽ മനമുരുകിയുള്ള മത്രിമൊംയ് സൈറ്റുകൾ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പൊരുത്തങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പത്രത്തിൽ പരസ്യം!

പതിറ്റാണ്ടുകളായി മറ്റൊരു കുടുംബം അറിയാതെ ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വസ്തനായ മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വചനം എന്റെ തന്നെ നല്ല!

3. വർദ്ധിച്ച മൊബിലിറ്റി വിശ്വവിഖ്യാതമായ മാനദണ്ഡം

കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യാത്ര. അമേരിക്കയിലെ വലിയ എൻആർഐ ചൈനക്ക്, യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക കുടിയേറ്റം ഒരു സാക്ഷ്യം ആണ്. ഈ ജനസംഖ്യാ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരനും മത്സരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം.

പോലും ഇന്ത്യയിലെ, രാജ്യം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ്. വർദ്ധിച്ചു മൊബിലിറ്റി അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, ജന്മനാട് നിന്നും അനുയോജ്യമായ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ കഴിവ് കുറച്ചു.

കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ വഴി സംഘടിപ്പിക്കാന് നിലയിൽ, പോലുള്ള സബ്-ജാതി യോഗ്യത മാനദണ്ഡം, തൊഴില്, അങ്ങനെ കൂടുതൽ വരനും മത്സരങ്ങളിൽ വരിവരിയായി കഴിയും ജീവിത പുറമേ ഇളവ് ചെയ്യുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചുവന്ന പതാകകൾ ആനയെക്കാണാനുള്ള മുമ്പ് മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവും ബോധപൂർവമായ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വരനും മത്സരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന മുമ്പേ തവണകളായോ ചുവന്ന പതാകകൾ കാണാം!

താരതമ്യേനെ, ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ വിവാഹം മുമ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന തേടുന്നതിന് പോയി

1. ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രൊഫൈൽ വിലയിരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വരനും മത്സരങ്ങളിൽ
2. പ്രാരംഭ സംഭാഷണങ്ങളും ഷോർട്ട് പൊരുത്തങ്ങൾ യോഗങ്ങൾ
3. വിവാഹനിശ്ചയം

നിങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം മുകളിൽ ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ ചുവന്ന പതാകകൾ കാണാം. ഞങ്ങൾ ഈ ചുവന്ന പതാകകൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ വരിവരിയായി ചെയ്തു. ഈ അവഗണിക്കുക 9 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിമള നുറുങ്ങുകൾ!

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ചുവപ്പ് പതാകകൾ ആനയെക്കാണാനുള്ള

നിങ്ങൾ ഒരു വരനും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ചുവന്ന കൊടികൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

1. പഠനം: ഉറപ്പു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പരാമർശിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേരുകൾ കലാലയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലില്ല മാറ്റുക. കോളേജ് / സർവ്വകലാശാല യഥാർഥ എങ്കിൽ ഒരു ലളിതമായ Google തിരയൽ നിങ്ങളോടു പറയും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ (ഉഗ്ര്ച്) കരിമ്പട്ടികയിലാക്കിയ കോളേജുകൾ/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അവരുടെ പേജിന്റെ ലളിതമായ സ്‌കാൻ ചെയ്യുകയും അംഗീകൃതമല്ലാത്ത സർവ്വകലാശാലകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പത്രക്കുറിപ്പുകൾ രസകരമായ വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യും 🙂

വ്യാജ സർവ്വകലാശാലകൾ

2. പ്രൊഫഷണൽ പശ്ചാത്തലം: ആരെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയമങ്ങളുടെ, വെറും ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്പനി ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി വിവരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു. വെറും കമ്പനിയുടെ പേര് google കമ്പനി കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക (ടെലിഫോൺ നമ്പർ). കാര്യങ്ങൾ ഗുരുതരമായ ലഭിക്കുമ്പോൾ (അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഘട്ടങ്ങളിൽ), നിങ്ങൾ കമ്പനി ശ്രമിക്കുക പുനരധിവാസ മത്സരം സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം.

മിക്ക പ്രൊഫഷണലുകളെ ഒരു ലിങ്ക്ഡ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവില്ല, അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു അജ്ഞാത മോഡിൽ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കാനാവും.പുനരധിവാസ എൻആർഐ മണവാളന്റെ തൊഴിൽ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ലിങ്ക്ഡ് ഉപയോഗിക്കുക

പുനരധിവാസ മണവാളൻ തൊഴിൽ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ലിങ്ക്ഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ഉറപ്പു വിവാഹകാര്യം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ലെ നഗ്നമായ പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ലളിതമായ ഒരു മാർഗമാണ്.

3. ജീവിതശൈലി ക്ലെയിമുകൾ: ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ തിരയൂ ചുവന്ന പതാകകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും. ഒരു “കർശനമായ വെജിറ്റേറിയൻ” കെ.എഫ്.സി ഒരു വലിയ സമയം ഇല്ലാത്ത ആശങ്ക ഒരു കാരണം ആണ്.

ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ക്ലബ്ബ് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി. അവർ നന്നായി ഓഫ് നേടിയെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയെ ക്രഷ് കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് അവൾ പുരുഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവളുടെ പോസ്റ്റ് വൈറൽ പോകുന്നു അവൾ തന്റെ ക്രഷ് ഇതിനകം ഒരു കാമുകി ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു!വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫ്ലാഗുകളായി വായിക്കുക

മിക്ക ആളുകളും ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാം പങ്കിടുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് വഴി കരുതുകയില്ല ഈ ഒരിക്കല് ​​സഹായകരമാണ്!

നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചുവന്ന പതാകകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഓൺലൈൻ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക മാതാപിതാക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുത നിലനിർത്താൻ. ചിലപ്പോൾ, മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മുൻഗണനകളും ജീവിത വിഷയത്തിന്റെ ആയിരിക്കും.

നിങ്ങൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എങ്കിൽ, അത് എപ്പോഴും ഒരു മുൻകൂട്ടി അഴിമതി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രമാണിച്ചു എല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ട.

ഏർപ്പാട് വിവാഹം ആദ്യ യോഗങ്ങളിൽ ചുവന്ന പതാകകൾ

ഏർപ്പാട് വിവാഹം ആദ്യ മീറ്റിംഗുകൾ ചുവന്ന കൊടികൾ ഒരു പ്രജനന ലാബ്സ്! നിങ്ങളുടെ വരനും മത്സരം കുടുംബ അംഗങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, ശരീര ഭാഷ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവർ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അവരുടെ പെരുമാറ്റം ചുവന്ന പതാകകൾ അപ്പ് ഇട്ടത്. ഇവിടെ ഈ ചുവന്ന പതാകകൾ ഒന്നടക്കം ചില പ്രായോഗിക സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

4. അതേ വ്യക്തി? വരനും മത്സരത്തിൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഓൺലൈൻ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ / സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സമാനമായ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന? ജനം ചിലപ്പോൾ വരനും മത്സരങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ അവരുടെ തന്നെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രം പ്രൊജക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് വലിയ ശ്രമം ഈ വളരെ പ്രധാനമാണ്. വരനും മത്സരം ഫോട്ടോ ആ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വലിയ ചുവന്ന പതാക തുടർന്ന്!ഏർപ്പാട് വിവാഹം റെഡ് പതാകകൾ

5. താല്പര്യക്കുറവ്: വരനും മത്സരത്തിൽ ഒരു സംഭാഷണം താത്പര്യമില്ലാത്ത തോന്നുന്നു എങ്കിൽ, പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞില്ല – ലജ്ജാശീലം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതനായി താത്പര്യം. ചില കേസുകളിൽ, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബന്ധം ഒപ്പം സമ്മർദ്ദം യോഗം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, പലിശ അഭാവം കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് ഒരു ചുവന്ന പതാക ആണ്.

6. നാം സാധാരണ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ വാക്ക് സ്ത്രീധനം അല്ലെങ്കിൽ 'സമ്മാനം' സൂചനയുണ്ട് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം കേട്ടാൽ, ഒരു വലിയ ചുവന്ന പതാക തുടർന്ന്. വരനും മത്സരങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും ഡി വചനം പരോക്ഷ വഴികൾ ചില പരിശോധിക്കുക!ഏർപ്പാട് വിവാഹം റെഡ് പതാകകൾ

7. ച്രജിഎസ് നിന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക: നിങ്ങൾ വിചിത്രമാണെന്നോ അവിശ്വസനീയമായ കേട്ടില്ല എങ്കിൽ, അത് ഒരുപക്ഷേ സത്യമാണ്. ഓട്ടം! ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ.ഏർപ്പാട് വിവാഹം റെഡ് പതാകകൾ

ഇടപഴകൽ ശേഷം വിവാഹ ചുവന്ന പതാകകൾ

ചില ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം, അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഇടപഴകൽ ശേഷം അലമാരയിൽനിന്ന് നിന്ന് അരുവി തുടങ്ങും! ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇടപഴകൽ ശേഷം കണ്ണ് ആചരിക്കേണമെന്നു ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചുവന്ന പതാകകൾ ഒരു ജോഡി.

8. വിചിത്ര സ്വഭാവം: ഇടപഴകൽ നിങ്ങൾ ഉചിതമായത് പരിഗണിക്കുക ആശ്രയിച്ച് വലിയ ചുവന്ന പതാകകൾ കഴിയും ശേഷം ഒരു-ന്-ഒരു തീയതികളിൽ സമയത്ത് പെരുമാറ്റ വകയില്ലേ.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ:
ഒരു. നിങ്ങളുടെ താളവും റെസ്റ്റോറന്റുകൾ നിന്നത് ഹനിയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക സാമൂഹികമായും ശരി അല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന.
ബി. നിങ്ങൾക്ക് അണിയാനുള്ള എന്താണ് നിയന്ത്രിത സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന, പോലും ഫാൻ ചൂടുള്ള ദിവസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേണം എത്ര വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു!
സി. കഴിഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന. ഇത് നിങ്ങളുടെ താളവും മാറി ചെയ്തിട്ടില്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല.
ഡി. നിങ്ങൾ അസുഖകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒന്നും സത്യമെന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സ്.

9. തുര്ന്ചൊഅത്സ്: ബന്ധുക്കളോ ഭാവി പെരുമാറ്റം മാറ്റം. ചിലപ്പോൾ, ജനം അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തോടെ മാസ്ക് ഒരു പ്രവർത്തനം നിർത്തി കഴിയും. എന്നാൽ വിവാഹനിശ്ചയം ശേഷം, അവർ നിങ്ങളെ ബന്ധം പ്രധിബദ്ധതയുൺട് അറിഞ്ഞിട്ടു, അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തോടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം: അവർ സ്ത്രീധനം സംബന്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വധുവിന്റെ കുടുംബം പെട്ടെന്നു മണവാളൻ ന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതായി ആരംഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയാൽ. തുര്ന്ചൊഅത്സ് സൂക്ഷിക്കുക!

ചുരുക്കത്തിൽ, ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചുവന്ന കൊടികൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവരോട് പരസ്യമായി നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കിടാൻ. പരവതാനി കീഴിൽ ഈ ചുവന്ന പതാകകൾ തൂത്തുവാരാനാകുമെന്നാണ് ഏതെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം വന്നു ഒരിക്കലും. ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ടോളറൻസ് വിലപ്പെട്ടതായി പരാതിയുമില്ലാതെ ദുരിതങ്ങളും തൊലെരതിന്ഗ് വലിയ പ്രാധാന്യം. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ചുവന്ന കൊടികൾ അവഗണിയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ശേഷിക്കും ഒരു എന്താകുമായിരുന്നു വിവാഹം കഷണങ്ങൾ കൈവശമുള്ള ചെയ്യും.

ഇതു പരിശോധിക്കു!

വിവാഹത്തിനു ജാതകം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന
വിവാഹത്തിനുള്ള അത് അവര്ക്കു പൊരുത്തമുള്ള നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഗൈഡ് വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ ന് കൂടുതൽ ആകർഷണീയമായ കുറിപ്പുകൾ

പ്രായം വ്യത്യാസം കാര്യത്തിൽ വിവാഹ ഏർപ്പാട് ഇല്ല?

സ്ത്രീകൾ അങ്ങിനെ കഷണ്ടി പുരുഷന്മാർ ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചെയ്ക?

ഏർപ്പാട് വിവാഹം ശേഷം ബന്ധുക്കളോ താമസിക്കുന്നത് – വെല്ലുവിളികൾ & നുറുങ്ങുകൾ


നിങ്ങളുടെ ഏർപ്പാട് വിവാഹം ഒരു ഒരു വലിയ തുടക്കം സ്വപ്നം നേടുക ഇന്ന് മൗലികരചനയായിരുന്നു ബയോ!