ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ – ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨੇ, ਸੁਝਾਅ, ਨਮੂਨੇ

0

ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾੜੀ

ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ:

1. ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ.

2. ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

3. ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁ mayਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਤੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ.

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਤਮ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਮੰਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਨ,.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਥ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ.

ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਵਰਗੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ. ਉਹ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਬੇਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਰਗੇ ਵਿਖਾਈ!

ਇਸੇ ਨਾ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

thਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਖਤਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਈ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ clueless.

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ. ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਣ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ) ਅਤੇ ਬੋਲਣ / ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ. ਵੱਧ ਹੁਕਮ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੜਿੱਕਾ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਜ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ. ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ
ਫਾਈਨਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਸਕੈਚ – ਹਿੰਦੂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ

ਇੱਥੇ ਹਨ 7 ਕੁੰਜੀ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਲਈ.

1. ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਨ, 'ਤੇ: ਪਹਿਲੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਓ. ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲਿਖਣ ਹਨ ਰਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ.

2. ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਸ਼ਾਮਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖੋ.

ਦਾ ਨਾਮ, ਉੁਮਰ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਕੱਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਧਰਮ / ਜਾਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਸ਼ਾ, ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ, ਨਾਮ & ਮਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼, ਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਪ੍ਰਮਾਣੂ / ਜੁਆਇੰਟ), ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ (ਲੋਅਰ-ਕਲਾਸ / ਮੱਧ-ਕਲਾਸ / ਅੱਪਰ-ਕਲਾਸ), ਕੁੰਡਲੀ ਵੇਰਵਾ (ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ), ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ.

3. ਇੱਕ ਫਾਰਮਿਟ ਚੁਣੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜ ਇੱਕ WhatsApp ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਈਪ ਬਚਣ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ devaluing ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ: ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਅਤੇ ਹਿੱਤ. ਇਸੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਥੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ. ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਸਕ ੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

5. ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ Grammarly ਵਰਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਈ ਖੋਜ “<ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ> ਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਚੈਕ” ਗੂਗਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਦ ਹੈ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ.

ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਵਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ resਨਲਾਈਨ ਰੈਜ਼ਿumeਮੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਲਚੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ..

6. ਢਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜਣ, ਢਕ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਦੀ. ਢੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

7. ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ. ਜੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਰੋਫਾਇਲ ਫੋਟੋ ਨੱਥੀ ਕਰੋ. ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ 17 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ.ਡਾਟ ਲਾਈਨ

ਨੂੰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 3 ਕਦਮ!

ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ English ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਜ ਭੈਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇ yes, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ:

1. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਬਸ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੁਰਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜਵਾਬ ਜ ਕਾਲਬੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ?

2. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਬਣਾਓ ਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾhumor ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਮੂਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ 10 ਸਾਲ. ਮੈਂ ਹਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਬਣਾਇਆ. ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲੜਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ humor, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਆਮ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਲਈ.

ਇਸ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਪਰੋਫਾਈਲ ਹੈ?

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਪਰੋਫਾਇਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੇਵਲ ਆਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ am" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥੇ ਪਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ. ਇਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਸ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਵੇਗਾ (ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਮੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ)?

ਅੱਜ Logik ਦੀ ਕਿਸਮਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ: ਲੰਬਾ ਹੋਣ) ਜ ਖਤਮ ਛੁਪਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ (ਮਿਸਾਲ: ਵੱਡੇ ਬਿਲਡ). ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜੋ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਛਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!

ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ “ਮੈਨੂੰ 5'8 am″ ਲੰਬਾ“. ਜਦ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ “ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੜਕੀ / ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ” ਜ “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5'5 ਹੈ″ ਲੰਬਾ“.

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

“ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ am, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ…”

“ਮੈਨੂੰ 6'2 am″ ਲੰਬਾ, ਸਾਰਥਕ ਆਦਮੀ…”

“ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ petite ਲੜਕੀ am…”

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ. ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ.

ਬੋਨਸ ਸੰਕੇਤ! ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਸਾਡੇ 17 ਇੱਕ awesome ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਸੁਝਾਅ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ am. ਮੈਂ ਹਾਂ 5 ਪੈਰ ਅਤੇ 10 ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ slim ਵਿਚ ਇੰਚ. ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਅਪ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਰੀਡਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਖਣ.

ਇਸ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਪਰੋਫਾਈਲ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਕੰਮ ਦੇ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਵੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ broadminded ਜ ਆਧੁਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਉਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ.

ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ

ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਈ. ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ "ਆਉ" ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ / ਕੁੰਡਲੀ / ਕੁੰਡਲੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚ-ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਾੜੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦ.

ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ

ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਹਾਂ, ਹਨੇਰ, ਅਤੇ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ (ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ). ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਿੰਤਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਅੱਖਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਟਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ. ਬੋਧ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪਕ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਇਸ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵਰਣਨ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੋਫਾਇਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪਤਾ ਹੈ. ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਨਿਹਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ "ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ. ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਆਮ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣ.

ਅੱਜ Logik ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਥੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿਖਣ, ਡੀਲ-ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਟੀਟੋਟੇਲਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,.

ਸਿਰਫ teetotalers ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ.”

“ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.”

“ਕੁੰਡਲੀ ਮੈਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ.

ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਉਮੀਦ

ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ.

ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ / ਜਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ / ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਮੈਚ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ. ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਨਮੂਨਾ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ.

ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਰੋਫਾਇਲ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਤਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਲਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੀਵਜ਼ ਅੱਪ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆ ਜ ਪਾਲਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਖਾ ਨਾ am. ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ GOT ਪੱਖਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਬੋਨਸ ਦੀ ਹੈ!

ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਜ਼

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀ ਹਨ. ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮਨ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੰਡਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ am.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਕਲੁੱਟਰ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ-ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ womanਰਤ ਜੋ ਚੰਗੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ. ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਸੂਚਨਾ: ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅੱਜ Logik ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਦ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੀ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ), ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਚ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵਰਣਨ.

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ:

ਮੈਨੂੰ ਜੋਡੀ Logik ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਚੇਨਈ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ. ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਆਉਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤੇਜਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਖਰਚ love. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਈ ਅਤੇ WhatsApp ਢੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਅਤੇ WhatsApp ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਵਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ Whatsapp ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਜਦ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਢੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਰਨ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਹਨ:

ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟ: ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅੱਗੇ

ਪਿਆਰੇ ਸਰ / ਮੈਡਮ

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ / ਧੀ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, <ਪੁੱਤਰ / ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ>. ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ / ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ <ਪੇਸ਼ੇ (ਮਿਸਾਲ: ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਕ ਮੈਨੇਜਰ)> 'ਤੇ <ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ> ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ <ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਮ>. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਦੀ / ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ / ਧੀ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ
<ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ>

ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟ: ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ

ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ - ਮਾਨ ਜੀ

ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਲਈ. ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ. ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ.

ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
<ਨਾਮ>

WhatsApp ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ

1. ਪਿਆਰੇ ਸਰ / ਮੈਡਮ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ.

2. ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ / ਧੀ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

3. ਪਿਆਰੇ ਸਰ / ਮੈਡਮ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ / ਧੀ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅੱਗੇ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ.ਡਾਟ ਲਾਈਨ

matrimony ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ n ਦਾ ਸਾਕ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ!

ਅੱਜ Logik ਦੀ ਕਿਸਮ

ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ.

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ. ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸੁਕ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਜੋੜੋ.

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ:

ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ. ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – ਉਦਾਹਰਨ

ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਕੇ ਹਨ ਜੋਡੀ Logik 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਅਤੇ PDF ਫਾਇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ਸੁਹਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਜੋਡੀ Logik ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਖਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ.

ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੱਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ. ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੈਟਰਨ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ.

ਕੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਇਓ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀ / ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ. ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ Swastika ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸ ਦੀ / ਭਾਈਚਾਰੇ / ਖੇਤਰ 'ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ.

ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ

ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ, ਇਸ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਫ਼ੇ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਨ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਾ

ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ2-ਸਫ਼ੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ. ਇਸ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, Istanbul ਦੇ ਬਲਿਊ ਮਸਜਿਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਦੇ ਆਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ

ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ-ਸਫ਼ੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ. ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ minaret ਦੀ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – ਸਿੱਖ

ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ. ਮੋਰ ਖੰਭ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਟੈਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – ਸਿੰਧੀ

ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਿੰਧੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾਇਹ ਸਿੰਧੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ajrak ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ. ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – ਜੈਨ

ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੈਨ ਬਾਇਓਡਾਟਾThe ਜੈਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 1-ਸਫ਼ੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – ਮਸੀਹੀ

ਮਸੀਹੀ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾThe ਮਸੀਹੀ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਾਊਨ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੇ. ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਾownਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਅੱਜ Logik ਦੀ ਕਿਸਮ

ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ?

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.

ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ.

ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ "ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ”ਮੰਨਣਯੋਗ ਵਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ-ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ.

ਬੋਨਸ ਸੰਕੇਤ! ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵਰਣਨ ਚੈੱਕ ਆਊਟ.

ਬਚਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਟੈਪਲੇਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਖਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਨ. ਬਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਪਲੇਟ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਕੁੰਡਲੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ (ਹਿੰਦੂ ਲਈ)

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਬਾਇਓਡਾਟਾ
ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਟੈਪਲੇਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ.

ਬਚਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਬਚਨ ਫਾਰਮੈਟ

ਸੂਚਨਾ: ਨਮੂਨਾ ਪਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ eBooks ਪੜ੍ਹੋ

ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਿਚ-ਡੂੰਘਾਈ ਆਗੂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਾਡੇ eBooks ਹੈ 7 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪੇਸ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ.

ਸਾਡੇ eBooks ਪੜ੍ਹੋ

 

ਡਾਟ ਲਾਈਨਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 9 ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ.