ਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

0

ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਇੱਕ ਜਦਕਿ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਵਾਰ, ਜੋਡੀ Logik ਨਮੂਦਾਰ ਫੜ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁੱਝੇ ਦਿਨ ਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹਨ, ਜ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰਾਖੀ' ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ spanking ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਅੱਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਅੱਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

1. ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ trysts ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:

1. ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣ.
2. ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ.
3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਖਾ ਹਨ, ਜੇ, ਸਭ ਫਲ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ.
4. ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਨਾਚ ਵਰਗੇ ਮਹਿਸੂਸ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਸੀਲੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੈ.
5. ਅੰਤ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹਨ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਫੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਾਣੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੇ ਹਨ) ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਾਣੀਆ ਜ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Quora ਸ&ਇੱਕ.

ਹੈਰਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ?

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਣਾਓ.

ਬਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ.

ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਸਲੀਪ 'ਤੇ ਅਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਵਿਆਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਾਣ ਦਿਉ ਕਰਨ ਲਈ.

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,! ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੋੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ!

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ-ਲਿਖਿਆ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ newlywed ਲਾੜੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਸੈਕਸ ਸਿਰਫ ਸੁਖਦ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਚਲਾ!

ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੇਖ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੈਠਾ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਫੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ. "ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ Funny ਹਨ?"ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਈ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਸਨ.

2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ dreading ਰਹੇ ਹੋ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਖਤਮ “ਅਜਨਬੀ” ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁਝ ਸੁਪਰ ਕੋਝੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਜ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਨਵ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੱਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ!

ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨਾ.

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ! ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਸੈਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਝਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਨ,.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 36 ਵਿਚ-ਡੂੰਘਾਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਕਮਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਚਾਰ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚ-ਡੂੰਘਾਈ ਲੇਖ 7500 ਨਾਲ ਨਾਲ-ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ!

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 36 ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਣਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਨੂੰ!

3. ਕੀ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ?

ਸਾਨੂੰ ਵਿਚ-ਡੂੰਘਾਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਮੈਰਿਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਅਦ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਤੱਕ ਢੱਕੇ ਹੈ.

  • ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
  • ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚਦੇ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ
  • ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਹੈ,.

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ.ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ