முகப்பு ஆசிரியர்கள் Posts by Srinivas Krishnaswamy

ஸ்ரீனிவாஸ் கிருஷ்ணசுவாமி

174 POSTS 3 கருத்துகள்
ஜோடி லாஜிக்கில் தலைமை மினியன். எல்லாவற்றிற்கும் பொறுப்பு - அலுவலகத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்பது முதல் செலவுகளை நிர்வகிப்பது வரை. காபி அடிமையும் தூக்கமும் இழந்தது.