முகப்பு முதல் இரவு

முதல் இரவு

Bollywood wedding night

36 ஒரு திருமண நைட் நீங்கள் எப்போதும் மறக்க மாட்டேன் முதல் இரவு குறிப்புகள்!

திருமணத்திற்கு முதல் இரவு குறிப்புகள் - It's awkward yet important! ஒவ்வொரு மாதமும் மீது 8000 இந்தியாவில் மக்கள் Google இல் முதல் இரவு குறிப்புகள் தேட. வெறும் இந்தியர்கள் பதில்கள் மற்றும் கண்டுபிடிக்க முயற்சி எண்ணற்ற பிற வழிகளில் கற்பனை ...
First night

என்ன மணவாழ்வு முதல் இரவு அன்று நடைபெறும்?

ஒவ்வொரு முறை ஒரு நேரத்தில், ஜோடி Logik கூட்டாளிகளின் முக்கியமான கேள்விகள் உலக அமைதி மற்றும் மனித குலத்தின் நல்வாழ்வை பராமரிக்கப்படுவது முக்கியமானது என்று பதில் நாள் நடவடிக்கைகள் தங்கள் பிஸியாக நாள் வைக்கும் நிறுத்தி. இந்த ...